Dějiny Španělska


Španělsko dějiny

Dějiny Pyrenejského poloostrova procházely po staletí různorodým vývojem, střídaly se různé kultury, odtud bylo podniknuto mnoho výprav poznávacích a později dobyvačných, až se Španělsko stalo velmocí.
            První osídlení území dnešního Španělska zajistily kmeny Iberů a po příchodu Keltů se spojily v Keltibery. Ale jejich síla nestačila na obranu proti náporu Kartáginců, kteří velkou část poloostrova ovládli. Po jejich prohře v punských válkách zde mají dominantní postavení Římané.
            Vše se mění, když se do Evropy nahrnou germánské kmeny tlačené z východu nájezdy Hunů. Přes poloostrov se prožene kmen Vandalů, aby zanechal svou stopu v názvu Andalusie (al-Andalus země Vandalů), natrvalo se zde usídlí kmen Vizigótů. Vizigóti přijali křesťanství, ale jejich neustálé boje mezi sebou zapříčinily příchod Maurů.
            Mauři (název pro vyznavače islámu) pozvaní na pomoc jednoho vizigótského panovníka proti druhému už na území dnešního Španělska zůstali. Byli celkem tolerantní, od nevěřících vyžadují jen vyšší daně a pod jejich vládou území vzkvétalo. Jen na severu zůstal ostrůvek patřící křesťanům, odkud se začala šířit reconquista (znovudobývání poloostrova křesťany).
            Tuto reconquistu završila Katolická Veličenstva dobytím Granady roku 1492. Jejich podpora objevování nových zámořských území dala základ vrcholnému období španělských dějin za vlády Habsburků (když si jejich dcera Johana vzala Habsburka Filipa Sličného, nastupují zde Habsburkové).
            V dobách vlády Karla I. (jako císaře Karla V.) bylo díky zděděným územím a dobytým územím Španělsko zemí, nad kterou slunce nezapadalo. Habsburkové vládnou až do začátku 18. století, kdy španělská větev vymírá a rakouská větev není schopna dědictví uhájit proti francouzským Bourbonům.
            Následují už méně hvězdná období vlády Bourbonů, napoleonská okupace, diktatury a těžký přechod k dnešní republice.  
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Španělska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Španělska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Španělska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.