Císař Karel V.

Císař Karel V.
            Císař Karel V. (ve Španělsku Karel I.) vládl po 40 let obrovské říši, nad kterou slunce nezapadá. Měl velmi zajímavé genealogické předpoklady stát se tak mocným panovníkem. Byl nejstarším synem Filipa Sličného a Jany (Johany) Šílené. Jeho dědečkem a babičkou z otcovy strany byl habsburský císař Maxmilián I. a Marie Burgundská, která však zemřela po pádu z koně v době, kdy její děti Filip a Markéta byly ještě malé. Z této strany zdědil vládu v rakouských dědičných zemích a Nizozemí. Jeho babičkou a dědečkem z matčiny strany byla katolická veličenstva Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský, po kterých zdědil Kastilii a Aragonii i španělské državy v zámoří a Itálii (království neapolské a sicilské).
            V mládí byl vychováván svojí tetou Markétou (která dvakrát rychle ovdověla – byla provdána za španělského následníka Jana a Filiberta Savojského) v Gentu (Mechelenu), protože jeho otec brzy zemřel a matka Jana propadla duševní chorobě. Možná tou stejnou chorobou mohl trpět i Rudolf II. Habsburský, který vládl své říši z Prahy, protože Jana Šílená byla jeho prababičkou z otcovy i matčiny strany.
            Kromě zděděných královských  korun, měl Karel V. zájem ještě o císařskou korunu Svaté říše římské národa německého po svém dědovi Maxmiliánovi. Ta ale byla volená. Císaře volilo 7 kurfiřtů – 3 církevní hodnostáři (arcibiskup mohučský, trevírský a rýnský) a 3 světští panovníci (mezi nimi byl i český král). O volbě rozhodovala síla a peníze. Kandidátů bylo hned několik mezi nimi i polský král Zikmund a český a uherský král Ludvík. Nejsilnějšími konkurenty byli francouzský král František I. a Karel V. Šikovný kancléř tehdy ještě mladého Jindřicha VIII. kardinál Thomas Wolsey pochopil, že jeho anglický král by mohl být vhodným kompromisem. Ale nakonec největší roli sehrály síla a peníze. Za Karla V. vedla volební kampaň jeho teta Markéta, místodržitelka Nizozemí, obratná politička. Peníze Habsburkům vypůjčili bankéřské rodiny, z nich nejvýznamnější byla rodina Fuggerů. Jakub II. Fugger rád zdůrazňoval, že bez něj by Karel V. císařem nebyl. Také se traduje, že volbu nakonec rozhodlo to, že francouzský král podplácel kurfiřty dopředu, kdežto Karel V. jim dal směnky splatné až po jeho zvolení.
            Karel V. měl na správu opravdu velkou říši a ještě mu dělali starosti 3 hlavní nepřátelé – Francie, Osmani a protestanti. S Francií měl v letech 1521 až 1538 tři války. Hlavním sporem byly nároky obou králů na území v severní Itálii. Papež a ostatní italská města např. Benátky se přidávala střídavě na jednu či druhou stranu. Také anglický král Jindřich VIII. se snažil z rivality obou králů vytěžit co nejvíce pro sebe a nestranil pouze jednomu. Nejvýznamnější bitvou byla roku 1525 bitva u Pavie, kde se Karlovi podařilo jeho protivníka zajmout. Nakonec k nějakému mírovému ujednání dopomohly dvě ženy – Luisa Savojská, matka francouzského krále a Markéta, již zmiňovaná teta Karla V., které se znaly z dětství. Údajně si pronajaly společný dům, kde se vedla tajná jednání a byl podepsán „Dámský mír“.
            Karel V. byl hluboce věřící katolík. Problémy v církvi viděl a chtěl ji mírně zreformovat, ale „shora“. Na papežském stolci v jeho době zrovna seděli renesanční papeži, kteří potřebovali peníze na umění i přestavbu chrámu sv. Petra a obchod s odpustky byl tak výhodný. Proto přišlo, co přijít muselo – reformace „zdola“. Augustiniánský mnich Martin Luther ani sám netušil, co vyvěšení 95 tezí na vrata zámecké kaple ve Wittenbergu, způsobí. Myšlenky protestantismu se šířily tak rychle, že vznikla nekontrolovatelná situace, která obrátila naruby polovinu Evropy. Luther církevní rozkol neplánoval, jen toužil po čistotě církve původní. Udržení jednoty církve byl pro zbožného Karla tak nadlidský výkon, že vyčerpán rezignoval a abdikoval.
             Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Španělska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Španělska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Španělska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.