Bourboni a napoleonská okupace

Bourboni a napoleonská okupace
            V 18. století za vlády Bourbonů se střídala období prosperity i krize (1760 – hladové bouře). Obětním beránkem se tehdy stali jezuité, kteří byli r. 1766 vyhnáni. Za slabého krále Karla IV. vládla jeho manželka Marie Luisa a její poradce Manuel Godoy.
            Francouzi zatáhli Španělsko do války s Anglií a utrpěli společně těžkou porážku v bitvě u Trafalgaru roku 1805. Roku 1808 byl král Karel IV. přinucen abdikovat a Napoleon dosadil na trůn svého bratra Josefa. Španělé povstali a vedli pětiletou partyzánskou válku proti francouzským uchvatitelům. Josef I. byl nucen uprchnout do Francie.
            V roce 1812 byla v Cádizu vypracována liberální ústava, kterou však syn Karla IV. Ferdinand VII. zrušil. Vládl despoticky a po jeho smrti roku 1833 vypukly karlistické války mezi přívrženci jeho konzervativního bratra Karla a liberálními zastánci jeho dcery Isabely. Za vlády jejího syna Alfonse XII. již začíná narůstat moc armády.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Španělska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Španělska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Španělska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.