Konec habsburské dynastie

Konec habsburské dynastie
            Kvůli snaze udržet rodinu u moci ve španělské i rakouské linii, byly organizovány často sňatky mezi členy obou linií. Tak i Filip III. byl ze svazku otce Filipa II. a jeho čtvrté manželky Anny Rakouské a sám se oženil s příbuznou Markétou Habsburskou. Oproti svému snaživému a pilnému otci projevoval o vládu a politiku velmi chabý zájem. Za jeho vlády byli vyhnáni poslední Mauři ze země, což ale způsobilo rozpad místního zemědělství.
            Ani jeho syn Filip IV. nebyl lepším panovníkem, v době jeho vlády končí personální unie s Portugalskem (která byla za Filipa II. a III.) a roku 1648 se osamostatňuje severní Nizozemí. Ztráta prestiže byla dovršena za vlády jeho postiženého syna Karla II. Po smrti Karla II. nastává boj o „španělské dědictví“.
            Karel II. ve své zvláštní závěti určil za svého nástupce vnuka (Filipa z Anjou) své nevlastní setry Marie Terezie, která byla provdána za francouzského krále Ludvíka  XIV. Tehdy již starý francouzský král z vývoje situace zas až tak rád nebyl, věděl, že rakouští Habsburkové vyhlásí válku, ale z prestižních důvodů nemohl odmítnout. Císař Leopold získal jako významného spojence Anglii a braniborského kurfiřta. Po smrti Leopolda zdědili konflikt jeho synové. Josef I. vládne v rakouských državách, jeho bratr Karel se měl stát králem ve Španělsku. Naneštěstí pro Habsburky Josef I. brzo umírá na neštovice, Karel se musí vrátit do Rakouska a trůn připadne bourbonskému Filipu V., ale ten se musel zříci nástupnictví ve Francii.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Španělska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Španělska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Španělska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.