Katolická veličenstva – Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský

 
Katolická veličenstva – Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský
            Isabela Kastilská se narodila roku 1451 jako dcera kastilského krále Jana II. Zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohla dostat k vládě a předpokládalo se, že bude jen figurkou ve sňatkové politice. Její otec zemřel, když Isabele byly pouhé 3 roky. Vlády se ujal Isabelin nevlastní bratr Jindřich IV. a Isabela, její matka a bratr Alfonso byli odstraněni do ústraní, kde žili téměř v chudobě. Později se našli se šlechtici, kteří podpořili mladšího bratra Alfonsa v právu na trůn. Jindřich vyhrál, ale vzal si dospívající děti ke dvoru. Alfonso za rok zemřel po požití pstruha a Isabelu se rozhodl Jindřich výhodně provdat.
            Prvním nápadníkem byl král navarrský o 30 let starší, ale ten naštěstí pro Isabelu zemřel. I další potenciální ženiši za mnoho nestáli, byl mezi nimi i tlustý a postarší král portugalský Alfons a tak se Isabela rozhodla vzít záležitost své svatby do vlastních rukou. Vybrala si  téměř stejně starého Ferdinanda, syna aragonského krále. Tajně proti vůli svého nevlastního bratra se ve Valadolidu sešla se svým nastávajícím nechala se oddat. Pro svatbu byl potřeba papežský dispens, protože byli blízcí příbuzní (bratranec se sestřenicí), ale ten biskup pohotově vytáhl. Možná šlo o falzifikát, jak později tvrdil Jindřich IV.
            Nyní se ovšem schylovalo k boji o nástupnictví po Jindřichu IV. Ten měl ještě dceru Janu, které se říkalo Beltraneja, podle údajného pokrevního otce, který byl blízkým přítelem krále i královny. Beltraneja se nakonec provdala za portugalského krále Alfonsa a po smrti Jindřicha IV. se rozhořela občanská válka o nástupnictví. Někteří šlechtici podporovali Isabelu s Ferdinandem, někteří Beltraneju s portugalským králem. Z nesnadného boje nakonec vyšli vítězně Isabela a Ferdinand. Po smrti aragonského krále se stal Ferdinand králem Aragonie. Aragonie a Kastilie zůstávaly samostatnými jednotkami, i když manželé pak všechna velká rozhodnutí (vyhnání židů, vytvoření inkvizice,...) dělali společně.
            Největším počinem Isabely a Ferdinanda bylo dovršení reconquisty Pyrenejského poloostrova. Po 10 let vedly válku proti muslimům na jihu Španělska a v roce 1492 se jim podařilo dobýt Granadu. Jako poděkování jim papež udělil titul „Katoličtí králové“. Veličenstva byla nábožensky velmi netolerantní, všichni Židé museli odejít do Portugalska, Nizozemí, Itálie i do Osmanské říše. Aby byla společnost řádně očištěna byla zavedena instituce inkvizice.
            Pro budoucnost Španělska udělala Isabela (Ferdinand byl váhavější) jedno rozhodnutí zásadního v té době netušeného významu, když finančně podpořila projekt Kryštofa Kolumba – doplutí západní cestou do Asie. Bylo zajímavé, že se projekt podpořila, protože úspěch znamenal potvrzení teorie o kulatosti Země, což bylo v rozporu s její silnou katolickou vírou. Obchodní duch asi v tomto případě zvítězil.
            Manželství Isabely a Ferdinanda bylo podle historiků harmonické a minimálně Isabela byla svému manželovi plně věrna. Ferdinand si asi zpočátku myslel, že až zaměstnají Isabelu mateřské povinnosti, bude vládnout sám, ale na to byla Isabela příliš energická žena. I v těhotenství cestovala na koni do válek se svým manželem. Měli několik dětí, které hrály důležitou roli ve sňatkové politice. Hlavní byla jejich dohoda s Habsburkem císařem Maxmiliánem I.  Děti Jan a Jana (Johana) uzavřely manželství s dětmi Maxmiliána I. a Marie Burgundské – Filipem Sličným a Markétou. Následník Jan bohužel krátce po svatbě zemřel, ale děti Filipa a Jany (která po smrti manžela zešílela), se staly základem budoucí moci španělské a rakouské větve Habsburků. Dcera Kateřina byla provdána do Anglie nejdříve za bratra Jindřicha a později se stala první ze šesti žen Jindřicha VIII.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Španělska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Španělska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Španělska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.