První dějiny

První dějiny
           Pyrenejský poloostrov byl osídlen již v době kamenné. V druhé polovině 19.století byly poblíž vesnice Santillana del Mar v Kantábrii objeveny prehistorické jeskynní malby v jeskyni Altamira. Vědci Donu Marcelinovi, kterému je ukázal lovec, zachraňující z jeskyně psa, nikdo nevěřil. Až později po nálezu obdobných maleb Francouzem Lascaux ve Francii, byl doceněn význam nálezu. Malby pochází z období 20000 – 15000 let př.n.l. Neznámý umělec nádherně využil jeskynního povrchu k vyobrazení býků. Obrazů zvířat se v jeskyni nachází téměř sto. Jeskyně je bohužel pro běžné návštěvníky nepřístupná, kopie maleb se nachází v muzeu.
           Prvními historicky doloženým kmenem jsou Iberové a později na severozápadě Baskové. Přesný původ těchto obyvatel není znám. Jedna verze tvrdí, že do těchto míst přišli z Malé Asie přes sever Afriky. Od 8.st. př.n.l. přichází do této oblasti Keltové. Na mnoha místech se smísili  s Ibery v Keltoibery. Nejvýznamnější oblastí byla oblast nazývaná Numancia.
           Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Španělska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Španělska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Španělska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.