Filip II.

Filip II.

          Filip II. syn Karla V. a jeho milované manželky Isabely Portugalské dostal po abdikaci svého otce do správy Španělsko, Nizozemí a španělské državy v zámoří. Jeho strýc Ferdinand, ač původně vychováván ve Španělsku svým dědečkem Ferdinandem Aragonským dostal původní habsburské državy v Rakousku. Ke sporu obou došlo o císařskou říšskou korunu, která nakonec přešla do rakouské linie Habsburků.
            Filip byl uzavřené povahy a po svém otci zdědil vysoké mínění o poslání panovníka, usilovně pracoval na tom, aby Španělsko bylo považováno za nejmocnější velmoc. Jeho otec podnikl 40 zahraničních cest. Když byl na cestách vládla za něj ve Španělsku manželka Isabela Portugalská, které bezmezně důvěřoval. Filip II. naopak neopouštěl Španělsko a vládl od stolu, bývá proto nazýván byrokratem na trůně.
            To ale neznamenalo, že by nevedl války. Tradičním nepřítelem Španělska byla Francie, ale do historie se ještě více zapsaly spory s Anglií. Nejdříve chtěli Habsburkové dostat se do Anglie mírovou cestou. Ještě Karel V. dojednal svatbu Filipa II. s o 10 let starší Marií Tudorovnou (proslulou „Bloody Mary“), která byla dcerou Jindřicha VIII. a jeho první manželky Kateřiny Aragonské. I přes věkový rozdíl se Filip choval k manželce uctivě a doufal v narození potomka, čehož se děsil zbytek Evropy. Marie opravdu nahlásila, že je těhotná, ale po 10 měsících se ukázalo, že její břicho rostlo pouze z důvodu nemoci. Filip se vrátil do Španělska a Marie brzy zemřela.
            Její smrtí ovšem nastává v Anglii úplně nová politická situace. Po katolické královně Marii, která si svými represemi proti protestantům vysloužila onu nelichotivou přezdívku, nastupuje její nevlastní sestra Alžběta I., která začala návrat k protestantismu svého otce. Filip II. nabízel sňatek i Alžbětě, ale ta odmítla a pak už se mezi nimi rozhořela dost velká rivalita. Královna Alžběta dovolila anglickým korzárům přepadat španělské lodě vezoucí náklady zlata z „Nového světa“ a dělila se s nimi o kořist.  Nejznámějším korzárem byl mořeplavec Francis Drake. Filip začal budovat ohromné loďstvo „Armadu“. Přípravy na válku byly zbrzděny, když se Drakeovi podařilo pod pláštíkem noci vjet do přístavu v Cádizu a lodě zapálit. Tato akce bývá nazývána „připálením vousů španělského krále“. Armada byla dobudována později, ale ani pak nepřálo králi štěstí a počasí a byl Anglií poražen
             Dalším tradičním nepřítelem byli osmanští Turci. Už jeho otec měl za rivala Sulejmana Nádherného a musel neustále bojovat proti tureckým pirátům ve Středozemním moři. Největší námořní bitvu vybojoval pro křesťany nevlastní bratr Filipa II., Don Juan d´Austria, kterému bylo svěřeno vrchní velení v bitvě u Lepanta v roce 1571. Méně už se Juanovi dařilo v jeho další funkci guvernéra Nizozemí. To nebyla jeho chyba, ale spíše tvrdé politiky jeho bratra krále Filipa a bylo jen otázkou času, kdy se Nizozemí podaří vymanit se z područí Španělska.
              Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Španělska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Španělska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Španělska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.