Maurské období

Maurské období
           Když se dva perou, třetí se směje. I tak by se dal popsat úvod k vládě muslimů na Pyrenejském poloostrově. Vizigótští panovníci se dostali do sporu o vládu na území dnešního jižního Španělska a jeden z protivníků si pozval na pomoc berberskou armádu vedenou Tárikem, kterého vyslal damašský místodržící Musa Ben Musayr. Podle velitele Tárika je nazván Gibraltar (Djebel al- Tarik   skála Tárikova). Ten přešel ze severní Afriky a hravě postupoval až k hranicím dnešní Francie. Ovšem výsledky svého tažení neodevzdal tomu, kdo ho pozval, ale svému muslimskému vládci – damašskému kalifovi. Za sídlo si vybral Toledo.
V dobytých územích nenutili noví muslimští vládci původnímu obyvatelstvu změnu víry. Také Židé, kteří předtím byli Vizigóty diskriminováni, s novými vládci lépe spolupracovali. I křesťané mohli dál uznávat svou víru, ale museli platit daně. Mnoho statkářů, z důvodu úlevy od daňových povinností přešlo na islám.
Do Andalusie přišel z Damašku významný vládce Abd ar-Rahman z Ummajovské dynastie, která byla následníky samotného Mohameda. Abd ar-Rahman musel z Damašku roku 756 uprchnout a založil v Cordobě emirát Al-Andalus, kterému byla podřízena i Sevilla a Malaga. Zemědělství v oblasti značně prosperovalo, protože byly zavedeny na tehdejší dobu moderní zavlažovací systémy. Pěstovala se  rýže, citrusové plody, datle, fíky a další. Díky náboženské toleranci se dařilo vědě, filosofii i umění. Byla obnovena města na římských základech, která zanikla za Vizigótů, vznikaly mešity, paláce, lázně, školy, zahrady. Cordoba v 10. století dosahovala velikosti 100 000 obyvatel, větší už byly pouze města Konstantinopol a Damašek.
            I zde se však střídali lepší a horší vládcové. Despoticky panoval např. v letech 796-822 al-Hakím I. Dobrým vládcem byl Abd ar-Rahmán III., který vládl v letech 912-961, který ukončil vztahy s Bagdádem a přijal titul chalífy. Také upevňoval strategické pozice v severní Africe. Špatné období zavládlo za vlády Hišáma II. (976-1013), za kterého vládl předseda vlády Al-Mansúr. Jeho špatná vláda byla předzvěstí rozpadu říše na jednotlivá taifas (království).
            V 11.století se objevili noví muslimští nájezdníci – Almoravidé, kteří byli fanatičtí vyznavači islámu a přišli na pozvání jednotlivých taifas bojovat proti křesťanům na severu. Jejich vůdci Júsufovi se v Andalusii zalíbilo a rozhodl se zde zůstat.
             Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Španělska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Španělska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Španělska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.