Dějiny Turecka

 


Turecko dějiny

Dějiny území dnešního Turecka jsou velice pestré. V dobách starověku se na tomto území vystřídala říše Chetitů, království Lýdů a Frýdů, na maloasijském pobřeží se nacházela významná města maloasijských Řeků.
            I do těchto míst se při svém rozmachu dostává říše římská, která toto území následně ovládla. Římská říše se náporem germánských kmenů rozpadá a z její východní části se ustavuje nová velmoc – Byzanc, která hraje významnou úlohu v dějinách tehdejšího známého světa.
            Byzantská říše musí čelit příchodu Seldžuků, na pomoc v boji si pozve západní křesťany. Vyhlášené křížové výpravy však sledují úplně jiné cíle a mají pro Byzanc katastrofální důsledky, dokonce je roku 1204 dobyta Konstantinopol.
            Území původně spadající pod byzantskou správu postupně dobývají Osmané. Tito Turci nakonec roku 1453 dobývají i Konstantinopol. Nová Osmanská říše jde do svého vrcholu a rozpíná se i severně a na Balkán, zasahuje i k Dunaji. Konstantinopol je přejmenována na Istanbul, který si Osmané vyvolí za své sídelní město a vyzdobí nádhernými stavbami – paláci a mešitami.
            Turci by určitě chtěli vládnout celé Evropě, ale po porážce u Vídně roku 1683 již postupně nastává úpadek říše a vyklízení dobytých území.
            Po první světové válce a svržení sultanátu roku 1922 se Mustafa Kemal Atatürk snaží přiblížit zemi Evropě ve stylu života (zavedena latinka, zrušeno mnohoženství). Ve 20. století se střídají období demokratického vývoje a diktatury.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.