Dobytí Konstantinopole Turky

Dobytí Konstantinopole Turky
          Po dobytí Balkánského poloostrova Turky byla Konstantinopol již jen ostrůvkem ležícím v osmanské říši, takže její dobytí se pro Turky stalo přímo výzvou. Už na konci 14. století to vypadalo, že se neodvratně schyluje k napadení Konstantinopole. Tehdejší byzantský císař Manuel II. hledal pomoc, kde se dalo. Podnikl i návštěvu Benátek, Paříže, Londýna. Všude byl s velkými poctami přijat, ale pomoc se mu vyjednat nepodařilo. Ta přišla náhle z opačné strany. Tamerlán (syn tureckého vládce Samarkandu), který měl manželku z rodu mongolského chána Čingischána, chtěl dosáhnout jeho věhlasu a napadl se svým vojskem osmanskou říši a porazil Bayezida I. Pro nástupnické spory v osmanské říši, nechali Turci ještě 50 let Konstantinopol na pokoji.
            V polovině 15. století nastupuje na trůn sultán Mehmed II. Zpočátku se tváří na byzantskou říši přátelsky, ale již brzy si vytyčí za svůj prioritní cíl dobytí Konstantinopole. Ta se již nacházela ve značném úpadku, kdysi nádherné miliónové město mělo již zlomek původních obyvatel a některé čtvrtě ani nebyly obnovené po nájezdu křižáků. V té době byl na byzantském trůnu císař Konstantin XII., který byl pro záchranu města i ochoten ke spojení řecké ortodoxní církve s římskokatolickou, aby motivoval Západ k pomoci Konstantinopoli.
            Pomoc nepřišla a v dubnu roku 1453 oblehli Turci město. Po dvouměsíčním dobývání padla Konstantinopol obrovské přesile. Turci Konstantinopol přejmenovali na Istanbul a učinili z města své sídelní město.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.