Dobytí Konstantinopole křižáky

Dobytí Konstantinopole křižáky
            Další ránu Byzantské říši zasadili křižáci. Když císař Alexios požádal papeže o pomoc proti nevěřícím, netušil, jakou pohromu vyvolá. On chtěl pouze dobrovolníky, kteří by bojovali v byzantském vojsku proti Turkům. Ovšem papež Urban II. pojal výzvu velmi aktivně a na koncilu nadchl přítomné pro uspořádání křížových výprav.
            Křížové výpravy si daly za cíl osvobození Jeruzaléma, ale většině vedení křížových výprav šlo o kořist a územní zisky. V Jeruzalémě dokonce v té době vládl egyptský kalif, který byl s byzantským císařem zadobře, takže cíle křižáků a Byzantské říše se naprosto rozešly.
            Už jen průchod křižáků přes byzantské území byl pro říši pohromou a pak přišla katastrofa IV. křížové výpravy, kdy křižáci dobyli přímo Konstantinopol roku 1204. Největší vinu na tom nesly Benátky, které vítali oslabení konkurenta v obchodu ve Středozemním moři. Původně křižácké vojsko se shromáždilo v Benátkách a ty ho měly dopravit přes moře. Ovšem křižáci měli jen polovinu peněz, kterou Benátky žádaly. Tak byla učiněna dohoda, že křižáci dobudou pro Benátky přístav Zadar a pomůžou Benátkám získat velmocenské postavení ve Středozemí.
            Vyvolávajícím momentem pro boj s Konstantinopolí bylo, když tam začaly dynastické spory a jedna strana si zavolala křižáky na pomoc. Křižáci nakonec bohatou Konstantinopol vydrancovali a na jejích pozůstatcích ustanovili Latinské císařství, které vydrželo do roku 1261, než zde byla ustanovena poslední dynastie – Palailogovci.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.