Byzanc v 7. – 11. století

Byzanc v 7. – 11. století
            Císař Justinián vybudoval územně rozlehlou říši díky vojenským úspěchům svých vojevůdců, ale tato říše byla na velmi vratkých základech. Takže postupně ztrácela jednotlivá území a musela čelit Bulharům na severu, novým mocným Arabům na jihu a Peršanům na východě.
            Významným císařem 7.století byl císař Hérakleios, vládl v letech 610 – 641 n.l. , který provedl vojenskou reformu. Vybudoval záložní jednotky – tzv. thémy. Vojáci dostali půdu, živili se jako rolníci a v případě války tvořili jednotku, takže říše měla dost vojáků.
            V 8. století nabývá na síle francký západ. Karel Veliký je vynesen na trůn a snaží se obnovit myšlenku západního císařství. Dokonce požádal byzantskou císařovnu Irene o ruku ve snaze o nové propojení.
            V 9. století se říše znova pozvedla zvláště za panování Michaela III. Za jeho vlády navštívili Velkou Moravu věrozvěsti Cyril a Metoděj r. 863 a o rok později přijímají křesťanství Bulhaři. Michael III. se však dopustil chyby – vybral si jako spoluvladaře ctižádostivého mladíka Basilea I., kterého oženil se svou bývalou milenkou a ten ho nakonec svrhl z trůnu a založil makedonskou dynastii.
            Na počátku 11. století se významně zapsal do dějin Byzance schopný, ale krutý císař Basileos II.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.