Král Kroissos

Král Kroissos. Nejznámějším lýdským králem je Alyattův syn Kroissos (Krésus), který zdědil bohatý a mocný stát. Byl opojen svým bohatstvím, ovlivněn řeckou kulturou, na jeho dvoře se scházeli mnozí básníci a filozofové. Kroissos toužil rozšířit své království a tak si podrobil řecká města na pobřeží Malé Asie. S velkou armádou se objevil před branami Efesu. Vládce Pindaros dal údajně natáhnout sedmikilometrové lano od Artemidina chrámu k branám města a prohlásil město za nedotknutelné území bohyně. Obchodně zdatní Efesané nakonec vše vyřešili bez krveprolití. Uznali Kroissa za „ochránce chrámu a města“ a nejbohatší z králů nešetřil na darech pro příbytek bohyně. Král měl radost nad rozšířeným územím a Efesané rozšířili svůj obchod na celou lýdskou říši, takže vydělali také a město vzrostlo téměř na dvojnásobek. Zbožný Kroissos postavil chrám pro bohyni Artemis i v Sardách. Přesto ho bohové zradili a nedoprovázeli ho na jeho výpravě proti Peršanům. Podle legendy poslal král Kroissos velké dary do Apollónovy věštírny v Delfách s dotazem, zda má proti stále se rozmáhající Persii zasáhnout. Apollón mu ústy své věštkyně Pýthie poslal věštbu: „Překročíš-li řeku Halys, zničíš velkou říši“. Kroissos si věštbu špatně vyložil, vytáhl proti Kýrovi II. Velikému a zničil svoji velkou říši a byl zabit. Podle jiné verze mu perský král Kýros udělil milost po následující příhodě. Když byl Kroissos ještě mocným králem lýdské říše, hostil na svém dvoře Solóna. Ukazoval mu své bohatství a ptal se ho, koho považuje na světě za nejblaženějšího. Solón jmenoval některé již zemřelé muže. Když zažil Kroissos svůj krutý pád a měl být po prohrané válce upálen na hranici, vzpomněl si na Solóna, pochopil jeho slova a volal: „Ó Solóne, ó Solóne“. Kýros si nechal vysvětlit, co to volá, Kroissa se mu zželelo a dal mu milost. Kroissos pak údajně dožil na perském dvoře.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.