Vrchol Osmanské říše

Vrchol Osmanské říše
Mehmed II. (pro své velké územní zisky nazýván Dobyvatel) rozšířil moc Osmanské říše na Balkán až do Srbska. Zde se střetl u Bělehradu s uherským magnátem Janem Hunyadim, který byl otcem maďarského krále Matyáše Korvína. Mehmed II. válčil s johanity na Rhodu, Benátkami, valašským knížetem Draculou i krymským chanátem.
Ke svému titulu připojil i titul caesar a prohlásil se za dědice byzantské říše. Mehmed II. byl velice vzdělaný, mluvil údajně 7 jazyky, zajímal se živě i o evropské umění. V Istanbulu založil univerzitu, nechal vybudovat několik mešit a začal budovat rezidenční palác Topkapi.
Po smrti jeho následníka Bayezida II. se stává vládcem Selim I. Ten dobyl Persii a po velkých bojích se mu podařilo podmanit si i Egypt. Stává se také jako první osmanský sultán duchovním vůdcem všech muslimů – kalífem. Do Istanbulu byly přestěhovány cenné náboženské relikvie, které dosud byly uloženy v Káhiře (např. meč a kabát prorokův, pečeť, první korány aj.).
Jeho nástupcem se stává největší panovník osmanské říše Sulejman I. zvaný Nádherný. Ten pod svou nadvládu dostal celý Balkánský poloostrov i část Uher. Naštěstí díky zimě nedobyl Vídeň. V Istanbulu buduje nádherné mešity a zemi dává nový zákoník. Podrobně se o Sulejmanovi dočtete na stránce, věnované jeho vládě.
Po něm následuje jeho syn Selim II. (zvaný Opilec), který už prohrává bitvu spojených křesťanských vojsk u Lepanta, která zbořila mýtus neporazitelnosti Turků. Ale stihl ještě připojit Kypr  a Tunis.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.