Císař Justinián

Císař Justinián
Po smrti císaře Anastasia, který neměl následníka, dosadila na trůn palácová garda svého velitele Justina r. 518 n.l.. Ten si na pomoc se správou mohutné říše pozval svého vzdělaného synovce, kterého adoptoval. Ten přijal jméno Justinián a stal se nejprve spoluvladařem a po smrti Justina i císařem Byzantské říše. Justinián byl nadaný, vzdělaný i pracovitý a jako svůj cíl si vytkl obnovu slávy původní římské říše. Štěstí měl na své schopné vojevůdce Belisaria a Narsa. Belisarius byl natolik schopný, že na něj i Justinián občas žárlil a asi neodůvodněně se ho i obával.
Nejdříve vytáhl Belisarius proti Vandalům v severní Africe v čele armády 30000 mužů a 500 lodí. Z výpravy přivezl obrovskou kořist a panství nad touto částí Středomoří trvalo až do 60. let 7.st., kdy zde převzali moc Arabové. Dále se Justinián vrhl na dobývání Itálie, kterou ovládali Ostrogóti. Po dohodě s papežem také získal Řím, ale tam později propuklo povstání. Itálie se na chvíli stala součástí Byzance, než ze severu se začali ozývat Langobardi. Na delší čas zůstala Byzanci oblast Ravenny (exarchát ravennský) a jižní oblast Apulie a Kalábrie. Justinián vedl válku dokonce i proti Vizigótům ve Španělsku, kde získal některé opěrné body a ostrovy Baleáry, Sardinii, Korsiku.
Za manželku si císař Justinián vybral Theodoru, která vyrostla v chudinské čtvrti a vystupovala jako herečka v hippodromu. Ti, co ji neměli rádi ji pro historii očernili a přiznávali jí i jiné řemeslo. Ovšem Justinián se do Theodory zamiloval, bez ohledu na její původ se s ní oženil a Theodora se mu stala rovnocennou partnerkou a užitečnou pomocnicí. Jako zásluha Theodory bývá považováno potlačení povstání „Níká“ r. 332 n.l. Byl zvolen vzdorocísař a Justinián již chtěl uprchnout, ale Theodora ho přesvědčila vydržet a povstání bylo tvrdě potlačeno.  
Za jednu z nejdůležitějších Justiniánových zásluh bývá považováno sepsání občanského zákoníku. V náboženské otázce chtěl Justinián docílit naprostého sjednocení. Vystupoval proti zbytkům pohanství – nechal zlikvidovat Amonův chrám v Egyptě, zavřít athénskou akademii. Také se pokusil o spojení řecké a římskokatolické církve, ale zde byly rozpory již tak hluboké, že neměl šanci. Západní církvi i výrazně vadilo, že Justinián spojoval moc světskou i duchovní v jedné osobě císaře.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.