Chetité

Chetité tvořili v Anatolii – středním Tureckou významnou starvěkou říši. Zajímavé je to, že se o ní až do 20.st. pořádně nevědělo. K rozluštění záhad říše Chetitů velkou měrou přispěl český vědec Bedřich Hrozný, který na začátku 20.století rozluštil písmo tohoto národa. Chetité do Anatolie přišli okolo 3.tisíciletí př.n.l. (někteří si myslí, že později, někteří že i dříve), kde již žilo původní obyvatelstvo, které se nazývalo „Chatti“. Od nich nově příchozí převzali název a pravděpodobně bez velkých bojů s nimi asimilovali. Zpočátku v Anatolii byly jednotlivé roztříštěné městské státečky, jelikož členitý terén anatolské planiny, kde nebyla ani žádná splavná řeka, neumožňoval centrální správu. Okolo 17.st. př.n.l. byly státečky spojeny v jednotný státní útvar, kde vládl král Labarna. Podle pověsti mohutný býk rozrazil průchod v pohoří Taurus a Chetité dosáhli až ke Středozemnímu moři u města Chalpy (Aleppo). V 16.st. př.n.l. je založena Starochetitská říše, kde vládne král Chattušiliš I. Hlavním městem je město Chatušaš, jehož vykopávky byly v 20.st. podrobně prozkoumávány. Říše zažívá mocenský vzestup, za krále Chattušiliše I. a jeho následovníka Muršili I. ohrožovali Chetité Chalpu i Babylón. Po vraždě panovníka však dochází v říši ke krizi. Ve 14. st.př. n. l. za třicetileté vlády Šuppiluliumaše I. byla založena Novochetitská říše. Vedl expanzivní politiku, v několika taženích zničil království Mitanni a své říši zajistil velmocenské postavení po boku Babylónské říše a Egypta. Chetité porazili egyptského krále Ramese II. v bitvě u Kadeše, následně byla podepsána mírová smlouva a Ramese II. si vzal za ženu chetitskou princeznu. Za krále Chatušiliše III. probíhá poslední velká éra chetitské říše. Dále bohužel dochází k rozpadu chetitské říše na malé státečky, které podléhají nájezdům tzv. „mořských národů“, zvaných též Ahiawa, což podle teorie jsou pravděpodobně Achájci (mykénská kultura). Chetitský stát byl organizován na základě lenního principu. Na vrcholu stál král, i královna měla silnou pozici, bojovníci tvořili šlechtu. Pak byla velká masa obyvatelstva, která byla povinna robotní i vojenskou službou a na nejnižší úrovni byli otroci.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.