Basileos II.

Basileos II.
Basileos II. vládl na přelomu 10. a 11. století a proslul svou krutostí při tažení proti Bulharům, mívá přívlastek „Bulharobijce“. Krutostem byl vystaven již v dobách svého dětství, když se na byzantském dvoře po smrti jeho otce střídali panovníci. Byli to vojevůdci z řad anatolských aristokratů (Nikefor Fokas a Jan Cimiskes). Po svém nástupu na trůn Basileos omezil moc těchto rodů a zatočil s anatolskými magnáty.
Bulharský problém měl svou historii. Od roku 927 plnili Bulhaři nárazník mezi Byzancí a vzmáhající se Kyjevskou Rusí. Byzanc jim na to přispívala poplatek. Pak ale předchůdci Basilea II. odmítli platit příspěvek a dokonce podpořili kyjevského knížete Svjatoslava v boji proti Bulharům a náhle ohrožovali i hranice Byzantské říše. Byzantské říši  se podařilo dostat Bulhary do područí, a dokonce bulharskou korunu triumfálně položili na oltář chrámu Boží moudrosti.
Po nástupu Basilea II. na trůn se Bulhaři vzbouřili, z hor se vynořil car Samuel a vedl celonárodní povstání. Navíc měl Basileos II. problém s anatolským vojevůdcem. Basileos II. požádal o pomoc roku 988 kyjevského knížete Vladimíra. Ten mu poslal do Konstantinopole 6000 Vajgarů, což byli poruštění Vikingové výborně cvičení. Kníže Vladimír chtěl za odměnu ruku sestry císaře Basilea Anny. Císař nakonec souhlasil pod podmínkou, že se dá kníže Vladimír pokřtít. Tímto se císař zasloužil o rozšíření křesťanství a  nová ruská církev se dostala pod konstantinopolský patriarchát. Pro knížete Vladimíra měl křest jednu nevýhodu – musel se vzdát svých 4 předchozích manželek a (údajně 800) konkubín.
Basileovi II. se podařilo zachránit syrskou hranici proti Fátimovcům z Egypta a západní hranici říše tím, že prohlásil dalmatské pobřeží za protektorát, který spravují Benátčané pod byzantskou svrchovaností. Pak se již mohl vypořádat s Bulhary. Po svém vítězství nechal bulharské bojovníky oslepit a poslal je zpět bulharskému carovi, kterého pak klepla mrtvice z pohledu na zdecimované vojsko.
Za vlády Basilea II. se dostala říše do největšího územního rozsahu, ale Basileos se neoženil a nezanechal dědice a tím způsobil nástupnický problém. Navíc na východě se již formovali Turci a již v roce 1071 přišla bitva u Manzikertu a jejich drtivé vítězství.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.