Římané v Malé Asii

Římané v Malé Asii
           V Pergamonu vládl královský rod Attalovců. Pergamon vzkvétal z obchodu i řemesel, jeho pokladna byla prý vždy plná zlata. R. 133 př.n.l. odkázal poslední král Attalos III. své království Římu. Efes si Římané vybrali jako sídlo římského místodržitele provincie Asie. Nechovali se zde k místnímu obyvatelstvu zrovna hezky a tak Efesané podpořili pontského krále Mithridata VI. Ovšem rozmach Říma již zastavit nešel. Území Malé Asie se stalo římskou provincií spravovanou prokonsuly. Byla budována nádherná města s chrámy, divadly, stadióny. Pozdějším císařům např. Trajánovi a Hadrijánovi sloužila Malá Asie jako most mezi Evropou a Asií při jejich výbojích dále na východ.
            Křesťanství na toto území přinesl už sv. Pavel, na celém území začaly vznikat malé komunity. V roce 311 (ještě před císařem Konstantinem) vydává císař Galerius Maximianus toleranční edikt, aby se křesťané mohli modlit za jeho uzdravení.
            Významným římským císařem pro další vývoj této oblasti byl nepochybně císař Konstantin. Byl levobočkem, jeho matka pocházela z chudých poměrů a otec byl nakonec přinucen oženit se s jinou ženou. Jeho matka Helena (později prohlášena za svatou) i jeho nevlastní matka byly křesťanky a Konstantina ovlivnily. Pověst praví, že definitivně se císař přiklonil ke křesťanství, když před bitvou u Milvijova mostu měl vidění kříže. Proto pak vydal Milánský toleranční edikt: „Já císař Konstantinus a já císař Licinius jsme uvážili vše, co prospívá blahu a užitku státu a rozhodli jsme se poskytnout křesťanům stejnou svobodu ctít jejich boha jako mají ostatní, aby nám boží milost, ať už je to kdokoliv, byla milostiva. Konstantin také založil nové město Konstantinopolis na místě osady Byzantion a položil tak základy pro budoucí rozmach nové říše.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.