Maloasijští Řekové

Maloasijští Řekové
Řekové se na pobřeží Egejského moře usazovali už od 12. – 10.st. př. n.  l. Hlavní vlna zakládání nových řeckých městských států proběhla v 8.-6. st. př. n. l., kdy bylo pevninské Řecko přelidněno, a proto dochází ke známé řecké kolonializaci, přesídlování na pobřeží jiných území. V té době Řekové zakládají osady i např. na území dnešní Francie (Marseille), Sicílie (Syrakúsy), Itálie (Cumae) atd. Nová řecká města jsou v podstatě politicky i hospodářsky nezávislá na svém mateřském městě.
V Malé Asii se nejvýznamnějšími městy stávají Efes, Pergamon, Milétos. Efes byl původně královstvím a vládl v něm rod, který svůj původ odvozoval od bájného Androkla, syna posledního athénského krále, který údajně Efes založil krátce po trójské válce. Efes patřil do Iónské skupiny (jako Athény) a v 7. st. př. n. l. už byl výstavním městem. V té době byl zbaven moci poslední král a v městě byla nastolena tyranida (ovšem toto státní zřízení nemá v Řecku tak hanlivý význam jako později v dějinách – jedná se sice o vládu jedince, ale je podporována širokou vrstvou obyvatelstva). Politické zřízení v Efesu si přijel prostudovat i státník Solón okolo r. 600 př. n. l. , než začal provádět své proslulé reformy v Athénách.
Efes za tyranidy vyrostl do velikosti i do krásy. Měl dlouhý a široký přístav, který navazoval kanály na řeku Kaystro a po ní na moře. Jeho divadlo mohlo pojmout 25 000 diváků, jeho náměstí byla dlážděna mramorem, jeho odeón měl nejmodernější akustiku, jeho stadión měl nejkrásnější  bronzové mety. Vrcholem umění byl pak jeho chrám zasvěcený bohyni Artemis, který se stal jedním ze sedmi divů starověkého světa.
V polovině 6. století se řecká města stala cílem výbojů lýdského krále Kroissa. Ten sice věřil v řecké bohy a posílal jim i bohaté dary, ale od útoku na Řeky ho jeho zbožnost neodrazovala. Efesané, aby zabránili krveprolití, jmenovali Kroissa svým ochráncem a přijali jeho svrchovanost, ale zároveň si tím otevřeli i nová odbytiště pro svůj obchod v centru lýdské říše.
Po Lýdech se však objevil horší nepřítel v podobě Peršanů. Ti po porážce Kroissa Malou Asii ovládli a začali omezovat maloasijský obchod, zdanění přeměnili ve vydírání a do čela měst dosadili své místodržící. To vedlo k protiperskému povstání. Začalo úspěšně, Řekové dokonce dobyli sídelní Sardy, ale pak byli tvrdě poraženi. Athény poslali celkem malou a nedostatečnou pomoc asi 20 válečných lodí. Ta se stala perskému králi Dáreiovi I. záminkou k napadení pevninského Řecka a rozhořely se řecko-perské války. V těch nakonec tehdy ještě jednotní Řekové vyhráli nad perskými dobyvateli, ale později dochází k bratrovražedné občanské válce mezi Athénami a Spartou – Peloponéské války. V nich stál Efes na straně Athén a Sparta ho za trest přepustila Peršanům.
Pod perskou nadvládou zůstal Efes až do roku 334 př.n. l., než ho na svém tažení osvobodil Alexandr Makedonský. Ten tudy pouze prošel a moc se zde nezdržoval, táhl za vidinou své světovlády. Po Alexandrově předčasné smrti se v Efesu stává vládcem jeho makedonský vojevůdce Lýsimachos. V dějinách nemá zrovna nejlepší pověst, ale pro Efes byla jeho vláda přínosem. Mezitím se totiž do kanálů, které tvořily spojení efeského přístavu s mořem,  začal dostávat písek a hrozilo přerušení spojení, což by nutně vedlo k zániku. Lýsimachos nechal vyhloubit kanály a město zachránil. Na čas se město nazývalo po jeho manželce Arsinoeion.  
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.