Seldžukové a úpadek Byzance

Seldžukové a úpadek Byzance
Seldžukové, neboli také seldžučtí Turci mají své jméno odvozeno od turkmenského náčelníka kmene Ogusů, Seldžuka. Ten v roce 970 n.l. přijal islámskou víru. V 11. století Seldžukové začínají svá výbojná tažení, zpočátku směrem na jih na Irán. V roce 1055 se Bagdádský chalífát dostává do jejich vlivu. Vládnoucí Abbásovci si formálně podrželi vládu a titul chalífy, Seldžukové se spokojili s titulem „sultán“, což v překladu znamená nositel moci. Vůdce Seldžuků Togrul-bek si nechal přiznat i další titul – vládce Východu i Západu.
Ve druhé polovině 11. století začali Seldžukové výrazně ohrožovat byzantskou říši. V roce 1071 porazil sedžucký sultán Alp Arslan (synovec Togrula-beka) v bitvě u Manzikertu  ve východní Anatolii císaře Romana IV. Diogena, který byl v bitvě zajat.
Tato bitva se stala počátkem úpadku byzantské říše, roku 1092 dobyli seldžučtí Turci celou Malou Asii včetně Sýrie a Palestiny. Na druhé straně říše na západě v té době dobývají Normani přístav Bari, poslední baštu byzantské říše v jižní Itálii. Dobytí jižní Itálie mělo velmi negativní vliv na byzantský obchod, např. přístav Amalfi měl tenkrát vedoucí postavení v obchodu s arabským světem.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Turecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Turecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Turecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.