Kartáginci a Římané

Kartáginci a Římané
            Do oblasti Pyrenejského poloostrova pronikli i významní mořeplavci Féničané. Ti pocházeli z oblasti Blízkého Východu a na severu Afriky založili Kartágo. I jejich nástupci Kartáginci ovládli Pyrenejský poloostrov, když ve 3.st.př.n.l. měli ve Středomoří hlavní slovo. Říkalo se, že „bez vědomí Kartága si nikdo nemůže ve Středozemním moři ani ruce umýt“. To už se ale na území Itálie vyvíjí nová velmoc s mocenskými ambicemi – Řím.
            Proto na sebe nedají dlouho čekat války o nadvládu nad Středomořím. Kartágo mělo lepší flotilu a vojáky vycvičené pro námořní bitvy. Proto Římané vymysleli záchytné mostíky, kterými se poutali k lodím Kartága, aby změnili boj na moři v boj na souši. V první punské válce r.264-241 př.n.l. nakonec zvítězil Řím a získává nadvládu nad Sicílií.
            V této době jsou ještě na Pyrenejském poloostrově mocnější Kartáginci. Budují zde mohutnou armádu, která má zničit Řím. Kartáginským velitelem je Hamilkar , otec Hannibala. R. 221 př.n.l. přebírá Hannibal vrchní velení kartaginských vojsk na iberském poloostrově. R.218 př.n.l. začíná druhá punská válka. Hanibal zničil iberské město Saguntum spřátelené s Římem. Řím požaduje vydání Hannibala. Kartágo odmítlo a Řím mu vyhlásil válku. Hannibal pojal revoluční myšlenku přenést boj na území Itálie a získat tam spojenectví s Kelty. Ačkoliv při přechodu Alp ztratil téměř polovinu ze svých 70 000 pěšáků, 9 000 jezdů a 60 slonů, dokázal na italské půdě rozbít 2 římské armády. Nakonec však neměl dostatečnou podporu z Kartága a byl poražen..
            Roku 210 př.n.l. dochází k obratu v punské válce. Publius Cornelius Scipio Aficanus obsazuje Hispánii, dobývá Nové Kartágo (dnes Cartagena) a končí moc Kartága ve Španělsku. Území dnešního Španělska se stává římskou provincií. Na středomořském pobřeží vzniká Hispania Citerior, v Andalusii Hispania Ulterior. Provincie spravovali prétoři. Řím zde získával hlavně těžbou nerostného bohatství. Od r. 197 př.n.l. pronikají Římané i do vnitrozemí poloostrova na náhorní plošinu zvanou „Meseta“. Místní obyvatelstvo hlavně v oblasti Numancia vedlo proti Římanům partyzánský boj.
            Nakonec se Římanům podařilo celou oblast dostat pod svoji kontrolu, dochází k romanizaci obyvatelstva i a v 1.st. n. l. se sem dostává i křesťanství. Hispánie se stává významnou provincií, usazují se zde i významné římské rodiny. Pochází odtud i důležití římští císaři např. císař Traján, za kterého nabyla říše římská největšího územního rozsahu.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Španělska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Španělska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Španělska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.