Nejstarší osídlení

Nejstarší osídlení
 
            Název Itálie vznikl pravděpodobně podle latinského vituli – mladí býci, synové boha býků. Tento název původně používali Řekové pro označení pouze jihozápadní části poloostrova, později za císařství se tento název rozšířil na celý poloostrov.
            Území dnešní Itálie bylo osídleno již pře 30000 lety v době kamenné. Archeologické nálezy na toto období byly objeveny v Toskánsku na úpatí Apenin i na pobřeží Tyrhénského moře od Ligurie po Sicílii.V době bronzové 1500 let př.n.l. již obyvatelé byli pevně usídleni, chovali dobytek i provozovali další zemědělská odvětví. Při přechodu od doby bronzové k době železné se projevila tzv. kultura „villanovská“ nazvaná podle malé vísky blízko Boloně. Z kultury villanova se dochovaly zbraně z bronzu i umělecké předměty (sošky).
Od roku 1200 př.n.l. se Italikové rozčleňují na latinskou skupinu, ze které později vzešli Římané a umbrijsko-sabelskou. V letech 1000-500 př.n.l. přichází na území dnešních Benátek ilyrský kmen Venetů.
            Od 8.st.př.n.l. kolonizují jižní Itálii a Sicílii Řekové a zakládají zde významné obchodní osady. Na pevnině to byla např. osada Cumae, na Sicílii např. Syrakusy. Tato města se postupně stávala nezávislá na pevninském Řecku, dokonce spolu i Řekové bojovali, významné bylo athénské tažení proti Syrakusám.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Itálie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Itálie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Itálie.