Císař Tiberius

Císař Tiberius
 
            Císaře Tiberia historie popsala jako zhýralého despotu, ale asi tento obraz nebyl úplně pravdivý. Zpočátku vládl dobře a  až závěr jeho vlády pošpinil vůdce pretoriánů Seianus, který jeho jménem nastolil hrůzovládu.
            Tiberiův otec pocházel z významného rodu Claudiů. Ovšem se zapletl do vraždy Caesara a byl mu zabaven majetek. Ovšem do Tiberiovy matky se zamiloval Octavianus a v podstatě ji vyměnil za majetek a právo žít v Římě pro Tiberiova vlastního otce. Zamilovanému Octaviánovi ani nevadilo, že Livia je podruhé těhotná (čekala Tiberiova milovaného bratra Drusa).
            Ovšem život na Augustově dvoře nebyl pro plachého Tiberia žádný med a ani Augustus se netajil tím, že ho nemá zrovna moc rád. A to mu Tiberius v dospělosti věrně sloužil jako vojevůdce. Po katastrově v Teutoburském lese, kde byly germánským náčelníkem Arminiem rozdrceny Varovy legie, pacifikoval Tiberius úspěšně pro Augusta vzbouřené Germány.
            Osobní život Tiberia pak nešťastně poznamenala císařovna Livie, na jejíž popud ho Augustus donutil se rozvést s milovanou manželkou Vipsánií a vzít si Augustovu dceru Julii. Ta však chtěla žít svůj život po svém a ne po boku zádumčivého Tiberia, až nakonec byla pro svůj amorální život poslána do vyhnanství.
            Císař Augustus neměl nemluvného Tiberia rád a jako s následníkem s ním nepočítal. Ale postupem let a možná i s přičiněním Livie postupně ostatní v rodině umírali. Nejdříve v Pannonii Augustův zeť a přítel Agrippa, předchozí manžel Julie a o několik let později jejich děti Gaius a Lucius. Dalším předčasně zemřelým byl také bratr Drusus, kterého Livie neměla moc ráda.
            Jestli si Livia myslela, že jí Tiberius za úklady, kterými mu prošlapala cestu k vládě, bude vděčný, tak se hodně spletla. On ji přičítal vinu za nevydařené manželství i smrt těch, které měl rád. Po svém nástupu ji ihned zbavil veškeré moci a po smrti Livie jí ani nevystrojil důstojný pohřeb.

            Zpočátku vládl jako císař mírně a obezřetně. Byl od přírody šetrný a tak vedl umírněnou finanční politiku, obratně manipuloval i na hranicích říše. Jako starý muž se uchýlil na ostrov Capri, kde si nechal vybudovat vilu. Návštěvníkům Capri jsou vykládány historky o zvrácených sexuálních hrátkách, které zde prý organizoval, ale jedná se spíš o pomluvy. Jeho následníkem měl být jeho synovec syn Drusa Germanicus. Ten byl výborným vojevůdcem, kterého milovaly jeho legie a který Tiberiovi oddaně sloužil. Ale byl zavražděn v Sýrii, stín jeho úmrtí doléhal i na Tiberia, manželka Germanika Agrippina st. vedla kampaň proti Tiberiovi. Její starší synové byli také vedeni k nenávisti proti prastrýci, jen třetí Caligula si šikovným chováním umetl cestu k trůnu.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Itálie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Itálie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Itálie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.