Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka v letech 1618-1648, která se odehrávala nejen na území Německa, byla v prvních letech válkou spíše náboženskou, později šlo především o politickou nadvládu v Evropě. Válka byla ukončena podepsáním Vestfálského míru 24.10.1648. Výsledkem války bylo zpustošení a vylidnění Německa a jeho ještě větší rozdrobení na 240 států a státečků. Dále říše ztratila část území a navíc byla celkově oslabena, mocná knížectví a vévodství v rámci říše se prakticky osamostatnila a vedla vlastní politiku. Německo se tak ještě víc než před tím změnilo v pouhý svazek států spojených osobou panovníka a říšským sněmem. Habsburští císaři byli navíc zaměstnáni rodovou politikou, boji s Turky a na začátku 18.století po vymření příbuzné rodové větve válkou o španělské dědictví. Na severu Německa začíná růst Habsburkům významná konkurence v podobě Pruska, kde vládl rod Hohenzollernů. Jejich moc vzrostla především poté, co kurfiřt Fridrich III. získal v roce 1701 královský titul. Přestože byl pruský král formálně podřízen císaři, byl ze své pozice suveréním vládcem velkého území nejenom na severu Německa, ale také dnešního severního a západního Polska.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Německa, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Německa, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Německa. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.