Pragmatická sankce

Pragmatická sankce Císař Karel VI. (vládl 1711-1740) nezanechal po sobě mužského potomka. Aby zajistil nástupnictví své dcery Marie -Terezie, vydal v roce 1713 tzv. Pragmatickou sankci, v níž ustanovil svou dceru dědičkou habsburského panství. Po Karlově smrti však někteří evropští panovníci, především pruský král Fridrich Veliký, toto právo neuznali a tak došlo k válce o rakouské dědictví (1740-1748). Marie Terezie své právo na habsburské země uhájila, avšak ztratila císařský titul, který díky podpoře francouzských vojsk na 4 roky získal Karel VII. Bavorský, po něm pak manžel Marie Terezie František Štěpán Lotrinský, kterým začíná sled císařů tzv. habsbursko-lotrinské dynastie na německém trůnu (do roku 1806).

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Německa, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Německa, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Německa. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.