Říše římská

Říše římská

V průběhu 1.století n.l. je na Rýnu a Dunaji vymezena 550km dlouhá opevněná hranice římského imperia Limes. V sousedství římských vojenských táborů vznikají nová města (např. dnešní Kolín nad Rýnem, Regensburg, Koblenz,..). Krátce po vyhlášení Ediktu Milánského, který zrovnopravňoval křesťanství s ostatními náboženstvími, bylo v roce 314 v Trieru založeno 1.biskupství na německém území. Po rozpadu říše římské v důsledku stěhování národů dochází k rozpadu území na mnoho menších nestálých státních útvarů. Všechny jsou postupně v průběhu 7.a 8.století podmaněny Franckou říší. Nejvýznamnějším panovníkem Francké říše se stává Karel Veliký, za jehož panování je rozsah říše největší (od Španělska k Labi a od Itálie ke kanálu La Manche). V roce 800 je v Římě Karel korunován papežem za římského císaře.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Německa, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Německa, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Německa. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.