Nejstarší dějiny

Nejstarší dějiny

Nejstarší doklady o lidské přítomnosti na území Německa pocházejí z doby před cca 500.000 lety. Období středního paleolitu (400.000-200.000 let př.n.l.) je považováno za období neandertálského člověka, jehož kosterní pozůstatky byly nalezeny v údolí Neandertal nedaleko Dusseldorfu. Germánské kmeny sem pronikají během 1.tisíciletí př.n.l. První písemná zmínka o „Germanii“ pochází z pera římského spisovatele Poseidonia z 1.st.př.n.l. Také Caesar používá tohoto termínu k označení obyvatelstva nekeltského původu severně od Alp. K počátečním válečným střetům Germánů s Římany dochází od cca roku 100 př.n.l. Expanze germánského obyvatelstva směrem na západ je zastavena Gaiem Juliem Caesarem v souvislosti s obsazením Galie.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Německa, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Německa, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Německa. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.