Boj o investituru

Boj o investituru

V 11.století se mezi římskými králi a papeži, kteří se do té doby navzájem podporovali, rozhořel boj o investituru. Jelikož církev získávala stále větší moc, postupně si nárokovola pravomoci, které patřily původně panovníkům. Hlavním bodem tohoto sporu byla otázka, kdo má právo jmenovat církevní hodnostáře na území říše. Tento konflikt ovlivnil císařsko-papežské vztahy na více než sto let a rozděli říši na sympatizanty císaře či papeže. Díky těmto rozbrojům došlo k posílení menších států na úkor moci centrální tedy císařské. Jedním z panovníků, který dokázal situaci skonsolidovat byl štaufský císař Friedrich Barbarossa (vládl 1152-1190). Většinu svého života však strávil v Itálii, kde řešil konflikty s italskými městy. Za pomoc při dobývání Milána obdržel český kníže Vladislav II. od Barbarossy královský titul. Za jeho vlády se navíc říše rozrostla o významná území na západě (Alsasko, Brabant, Frísko,..) Barbarossův vnuk, Friedrich II. (vládl 1212-1250) pokračoval v dobývání Itálie, což ovšem zostřilo konflikt s papeži, což mělo za následek jeho exkomunikaci z církve. Friedrich položil na Sicílii základy centralizovanému a profesionálně spravovanému státu, avšak v Německu fakticky odevzdal vládu říšským knížatům. V počátcích své vlády v roce 1212 vydal tzv.Svatou bulu Sicilskou, která českým knížatům zaručovala dědičný královský titul. Po jeho smrti však dochází k období tzv. interregna tj. období bojů o trůn, období protikrálů a to znamená období chaosu. Nástupem Rudolfa I.Habsurského (vládl 1273-1291) dochází k urovnání poměrů v říši a k začátku vzestupu habsburského rodu. Z mocenských bojů sílila a bohatla především města, církev a mocné šlechtické rody. Na ochranu zájmů severoněmeckých obchodníků se v polovině 12.st. ustavila tzv. „hansa“ tj spolek severoněmeckých obchodních měst, která provozovala dálkový obchod především v oblasti Baltu. Ve 14.století, kdy dosáhla vrcholu své moci, prováděla politiku nezávislou na říši.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Německa, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Německa, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Německa. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.