Počátky dějin

Počátky dějin
            Archeologické nálezy dokazují, že na území dnešního Slovenska žil neandrtálský člověk již 100 tisíc let př.n.l.. V 6. tisíciletí přicházeli na Slovensko první zemědělci.
            První písemná zmínka o osídlení této země pochází z let 178 – 179 př.n.l., kdy na toto území přicházeli Římané. Ti vytesali na trenčínské skále nápis oslavující vítězství nad germánskými kmeny.
            Koncem 4. století v důsledku hlubokého úpadku Římanů započalo tzv. stěhování národů. Také územím Slovenska táhlo mnoho kmenů: Vizigóti, Ostrogóti, Gepidi a Longobardi.
            Počátkem 5. století přišly  do této země slovanské kmeny. Ty přicházely ve dvou proudech, z východu přes dolní Dunaj a od severozápadu přes polské území nebo přes Moravu.
 
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Slovenska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy na Slovensko, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy na Slovensko. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.