Druhá světová válka

Druhá světová válka
           Na druhou stranu ale Československo také zasáhla celosvětová hospodářská krize a tak v roce 1933 bylo i v ČSR téměř 100 000 lidí nezaměstnáno. Dalším vážným zásahem do vývoje ČSR byl nástup Adolfa Hitlera k moci v sousedním Německu.
            29. září 1938 byla Československá politická reprezentace přinucena přijmout Mnichovskou dohodu. V rámci této dohody získalo sice Slovensko autonomii, ale zároveň ztratilo část území na jihovýchodě státu, které připadlo Maďarsku.
            14. března 1939 vyhlásilo Slovensko samostatný stát vedený Jozefem Tisem. Slovenská republika se stala spojencem Hitlera, zbylé území českých zemí bylo 15. března 1939 obsazeno nacistickými vojsky.
             V srpnu 1944 vypuklo ve Slovensku národní povstání proti Tisovu režimu. Němcům trvalo několik měsíců, než toto povstání potlačili. Po druhé světové válce se Slovensko opět připojilo k Čechám.
       
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Slovenska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy na Slovensko, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy na Slovensko. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.