Novodobé Slovensko

Novodobé Slovensko
           Po skončení druhé světové války bylo tedy Československo znovu obnoveno, ale ztratilo území Podkarpatské Rusi, které bylo připojeno k sovětské Ukrajině v rámci expanze SSSR na západ. Poválečné Československo bylo velice oslabeno a navíc se v československé politice začala prosazovat závislost na Sovětském svazu. V květnu 1946, když se konaly první poválečné parlamentní volby, v českých zemích vyhrála Komunistická strana Československa, zatímco na Slovensku zvítězila Demokratická strana. Komunisté ale nakonec dohromady získali 38 % hlasů a stali se tak nejsilnější stranou v zemi. Předsedou vlády ČSR se stal Klement Gottwald.
            Mnoho lidí, kteří odmítali novou komunistickou diktaturu přijmout, bylo mučeno, týráno nebo popraveno. Přestože ústava z roku 1960 dávala Čechům a Slovákům stejná práva, tyto představy dokázaly změnit až reformy ,, pražského jara“ v roce 1968.
 1. Ledna 1969 byly v rámci federalizace Československa vytvořeny dva národní státy: Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika.
            V 70 letech probíhala industrializace Slovenska. I když se politické a centrálně hospodářské rozhodování centralizovalo v Praze, sídla některých výrobně – hospodářských jednotek nebo maloobchodních podniků vznikaly v Bratislavě.
            V roce 1989 demonstrovali studenti vysokých škol jak v Praze, tak i v Bratislavě a požadovali občanskou svobodu (sametová revoluce).
 Koncem roku 1989 byl československým prezidentem zvolen Václav Havel.
Začátkem roku 1990 došlo ke změně názvu republiky – Česká a Slovenská federativní republika. První demokratické volby po období komunistického režimu vyhrála na Slovensku nová stana Veřejnost proti násilí. Prvním premiérem Slovenska v rámci nové federace se stal Vladimír Mečiar.
Dne 1. 1. 1993 se Československo rozdělilo demokratickou cestou na Českou republiku a Slovenskou republiku.
          Dne 29. 3. 2004 se Slovensko stalo členem Severoatlantické aliance a dne 1.května 2004 vstoupilo spolu s Českem do členství Evropské unie.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Slovenska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy na Slovensko, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy na Slovensko. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.