Rozmach Habsburské dynastie

Rozmach Habsburské dynastie
 
Fridrichův syn Maxmilián I. získal pro Habsburky díky své sňatkové politice další území v Evropě.  Maxmiliánovi se připisuje heslo, s nímž údajně přistupoval k rodové politice: „Ostatní ať si bojují, ale ty, šťastné Rakousko, ty se zasnubuj“. V roce 1477 se oženil s jedinou dcerou burgundského vévody Karla Smělého s Marií Burgundskou. Po její tragické smrti získal bohatá území zahrnující dnešní Belgii a Nizozemí. Jejich syn Filip Sličný, který si vzal za ženu španělskou princeznu Johanu (později získala přízvisko „Šílená“), sice zemřel předčasně, ale svým potomkům (Karlovi V.) zajistil dědictví španělského trůnu. Karel V. tak vládnul nad zemí, „nad níž slunce nezapadalo“.
Jelikož bylo těžké tak velké území ovládat z jednoho místa jedním panovníkem, byly habsburské země rozděleny mezi Karla (Španělsko s koloniemi, državy v Itálii a v Nizozemí) a jeho mladšího bratra Ferdinanda I. (rakouské země).
V roce 1526 (když padl český a uherský král Ludvík Jagellonský v bitvě u Moháče)  p k tomuto celku přidal Ferdinand i český a uherský trůn. Ferdinand I. byl manželem Anny Jagellonské. Čechy sice neuznaly dědické nároky Anny Jagellonské, ale přesto Ferdinanda zvolily českým králem. Ferdinand však je krutě zklamal a své předvolební sliby (dodržování náboženských svobod, respektování svobody českých stavů, přenesení sídla do Prahy) nedodržel. V Uhrách byla situace po prohrané bitvě u Moháče složitější – část získal Ferdinand, část Turci a Sedmihradsko spravoval Jan Zápolský po dohodě s Turky. Ferdinand spojením rakouských držav, Čech a částí Uher položil základ k vytvoření mnohonárodnostní habsburské monarchie ve střední Evropě  a Habsburkové se stali nejmocnější dynastií v Evropě.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rakouska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rakouska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rakouska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.