Rudolf I. Habsburský

Rudolf I. Habsburský
 
Rudolf Habsburský pocházel z rodu původně sídlícího v oblasti dnešní švýcarsko-německé hranice. Dochované záznamy o rodu sahají k 10.-11.století. Zde byl příslušníkem jejich rodu štrasburským biskupem Wernerem postaven hrad, který měl název Habichtsburg – Jestřábí hrad. A odtud je jedna teorie o vzniku jména rodu.
Ovšem Rudolf Habsburský v druhé polovině 13. století nebyl tak chudý ani bezmocný, jak si mysleli český král Přemysl Otakar II. a kurfiřti, kteří ho zvolili za římskoněmeckého krále roku 1273. Hledali někoho, kdo nebude mít až tak velkou moc, a proto odmítli zvolit v té době bohatého Přemyslovce.
Přemysl Otakar II. udělal chybu, že když začal vládnout rakouským územím, nepřijal je jako léno od říše. Na to poukázal Rudolf a přinutil Přemysla k navrácení rakouských držav roku 1276. To byla pro Přemysla obrovská potupa a rozhodl se Rudolfovi pomstít, ovšem jeho vojsko bylo v bitvě na Moravském poli (neleží na Moravě, ale v Rakousku) roku 1278 poražen a poté zabit (pravděpodobně zavražděn).
V říši se Rudolf snažil o revindikaci (navrácení) říšských statků koruně, což byl i případ jeho střetu s Přemyslem Otakarem II. Oporou při této snaze mu byla instituce říšských fojtů, královských místodržících s rozsáhlými pravomocemi. Snažil se i o „zemský mír“ a to celkem úspěšně.
Kurfiřty asi zklamal, byl příliš silným politikem a ne „loutkou“, kterou si přáli. Prosadil, aby jeho synům byly uděleny v léno knížectví Rakousko, Štýrsko, Kraňsko a Korutany. Ovšem nepovedlo se mu už za svého života prosadit svého syna Albrechta na trůn říše. Za jeho vlády se moc jeho rodu přesunula východně do Rakouska (i své sídlo zavedl Rudolf ve Vídni), na jejich rodových územích ve Švýcarsku vznikají boje s nově spojenými kantony Uri, Schwyz a Unterwalden.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rakouska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rakouska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rakouska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.