Nástup Habsburků k moci

Nástup Habsburků k moci
 
V roce 1273 získává rakouské země do té doby nevýznamný hrabě Rudolf Habsburský (podrobněji o něm na jeho stránce) a stává se též římským císařem.
Počátky habsburského rodu sahají do 10.-11.století. Jejich původní vlastí bylo území ležící přibližně na dnešní  švýcarsko-německé hranici. Okolo roku 1020 vybudoval štrasburský biskup Werner rodové sídlo – hrad Habichtsburg. Od tohoto hradu v překladu „Jestřábí hrad“ odvozují Habsburkové své jméno. Existují ovšem i jiné teorie, např. že jméno pochází od slova „brod“ nebo „majetek“.
Rudolf poráží českého krále Přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli v roce 1278. Habsburkové postupně rozšiřují své rakouské panství, k Horním a Dolním Rakousům a Štýrsku přidávají koncem 14.století i většinu Korutan a Tyrolska. Výjimkou bylo Salzbursko, které jako malé knížectví pod nadvládou biskupů zůstává mimo habsburské teritorium až do roku 1815.
V roce 1438 byl Albrecht II Habsburský, vévoda rakouský, zvolen římsko-německým králem. Tento titul resp. titul římsko-německého císaře zůstal v habsburských rukách skoro 400 let tj. až do zániku Svaté říše římské národa německého v roce 1806.
Rakouský vévoda a poslední římský císař korunovaný v Římě Fridrich III. (vládl 1440-1493) povyšuje v roce 1452 rakouské vévodství na arcivévodství.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rakouska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rakouska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rakouska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.