Habsbursko-Lotrinská dynastie

Habsbursko-Lotrinská dynastie
 
Císař Karel VI. umírá v roce 1740 bez mužského potomka. Vydává sice předtím tzv. Pragmatickou sankci, která má zaručit nástupnictví jeho dcery Marie Terezie, ale ta musí po nástupu na trůn čelit několika armádám (včetně pruské), jež si chtějí rakouské dědictví rozdělit.  Marie Terezie své dědictví nakonec obhájí, ale po válce  s Pruskem ztrácí jednu z nejbohatších částí monarchie – Slezsko.
Marie Terezie (více o ní na její stránce) po sňatku s Františkem Štěpánem Lotrinským zakládá dynastii habsbursko-lotrinskou, která v Rakousku vládne až do roku 1918.
Jelikož se země tolika válkami vyčerpala, bylo třeba provést řadu reforem. S reformami začala Marie Terezie, její syn a později i spoluvladař Josef II. v nich pokračoval. Díky jeho osvíceneckým reformám (například: Toleranční patent, zrušení nevolnictví) byla feudální státní správa postupně nahrazována správou moderní.
Josefův synovec František II. se stává posledním císařem Svaté říše římské a prvním císařem rakouským jakožto František I. V roce 1804 je Rakousko v předtuše konce Svaté říše římské  prohlášeno císařstvím. Ta je  v roce 1806 skutečně Napoleonem zrušena. Nejdříve Rakousko krutě ve válkách s Napoleonem prohrávalo. Císař František nakonec souhlasil i se svatbou své dcery Marie Luisy s Napoleonem. Toto vynucené manželství nakonec bylo šťastné, ale netrvalo dlouho. Napoleon přecenil své síly a vytáhl do širého Ruska, kde jeho vojáci pomřeli hladem a zimou. Byl pak spojenci snadno poražen.  
Po porážce Napoleona se v letech 1814-1815 koná ve Vídni Vídeňský kongres, který má vyřešit uspořádání Evropy po napoleonských válkách. Kongres je spíše společenskou než politickou událostí. Evropa se vrací ke stavu před Napoleonem.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rakouska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rakouska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rakouska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.