Marie Terezie

Marie Terezie
 
Marie Terezie, první žena na rakouském trůně, se narodila jako dcera Karla VI. Její otec vyvinul velkou politickou aktivitu a vydal mnoho peněz, aby po jeho smrti ostatní panovníci uznali pragmatickou sankci, která měla zaručit nástup dcery Marie Terezie na trůn. Vše ale bylo jinak. Dědické nároky uplatnil kurfiřt Karel Albrecht Bavorský, kterého podpořila Francie, Španělsko a Sasko. Oslabení Rakouska využil i Friedrich II., pruský král, který zabral Slezsko. Aby Marie Terezie mohla vyhnat francouzsko-bavorská vojska z Čech, musela zatím Slezsko oželet. V těchto bojích výrazně podpořily Marii Terezii uherské stavy, které v této těžké době zůstaly Habsburkům loajální. Marie Terezie jim to v budoucnu nezapomněla.
Manželem Marie Terezie se stal František Štěpán Lotrinský ještě za života Karla VI., který byl vychováván na vídeňském dvoře. Aby Francie souhlasila s tímto sňatkem, musel se František Štěpán vzdát své rodové državy Lotrinska a byl za to odškodněn územím v Toskánsku, kterému pak rod habsbursko-lotrinský vládl až do sjednocení Itálie. Marie Terezie svého manžela velmi milovala, ale o politickou moc se s ním nechtěla dělit. František Štěpán byl ještě zvolen císařem římsko-německé říše, ale v těchto dobách to byla jen funkce bez politické moci. František Štěpán, aby ukrátil volnou chvíli, se stal šikovným podnikatelem. Dodával zbraně a výstroj armádě své ženy, ale i nepříteli. Když to manželka zjistila, obhajoval se tím, že nepřítel platí vyšší ceny. I ze svého vévodství v Toskánsku plynuly Františkovi Štěpánovi pěkné příjmy, takže po své smrti zanechal své rodině zajímavé jmění.
Když se Marii Terezii podařilo uklidnit vnější situaci, přistoupila k reformám a modernizaci státu. Nejdůležitějšími reformami bylo zavedení jednotné měny, vypracování trestního zákoníku, zavedení povinné školní docházky a vydání robotního patentu. V dalších reformách pak pokračoval její syn Josef II.
Marie Terezie se nechtěla smířit se ztrátou Slezska a proti pruskému králi organizovala koalici, kterou Friedrich II. nazval paktováním tří spodniček. Marie Terezie získala díky knížeti Kounicovi, původně velvyslanci v Paříži, spojence v milence Ludvíka XV. madame de Pompadour a v ruské carevně Alžbětě. Pro Francii byla sedmiletá válka velmi nevýhodná, Marie Terezie také nezískala Slezsko. Válku nakonec nechtíc rozhodla ruská carevna Alžběta, která předčasně zemřela a po ní nastoupil car Petr III, velký obdivovatel Friedricha II., který otočil ruskou politiku.
Manželství s Františkem Štěpánem bylo velice šťastné, po jeho smrti Marie Terezie oblékala již pouze černý šat. Měli spolu 16 dětí, které se snažila využít i ve sňatkové politice. Její dcera Marie Antoinetta se stala manželkou francouzského krále Ludvíka XVI. a byla popravena při francouzské revoluci. Dcera Marie Karolína se stala královnou Neapole. Její vnučka Marie Luisa byla provdána za Napoleona a Marie Karolína pak sama sebe nazývala „ďáblovou babičkou“. Po smrti Marie Terezie nastupuje její syn Josef II a po něm bratr Leopold II.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rakouska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rakouska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rakouska- Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.