Maxmilián Habsburský

Maxmilián Habsburský
 
Po Albrechtovi II. se rod rozdělil na větev albrechtovskou a leopoldovskou. Maxmilián I. Habsburský pocházel z té leopoldovské. Albrechtovská větev vymřela smrtí Ladislava Pohrobka. Otec Maxmiliána byl císař Fridrich III. a matkou byla Eleonora Portugalská. Otec Fridrich III. proslul svou váhavostí a trpělivostí, s kterou řešil konflikty, a většinou mu to i vycházelo.
Jeho syn Maxmilián byl naprosto odlišný. Bývá nazýván i posledním rytířem středověku. Měl rád turnaje a konflikty raději řešil válkou, než by čekal na diplomatické řešení. Přesto více než válkami vstoupil do dějin svojí úspěšnou sňatkovou politikou.
Již jeho první sňatek s Marií Burgundskou (dcerou vévody Karla Smělého) byl obrovským úspěchem, i když na tom měl zásluhu spíš jeho otec a touha burgundských vévodů získat královský titul, ke kterému by jim Habsburkové jako králové říše mohli pomoci. Burgundsko bylo dáno jako léno Francie roku 1363 druhorozenému francouzskému princi Filipu Smělému a ještě se rozrostlo o državy věna manželky Markéty – Flandry, Artois, Nevers, Rethel a Franche-Comté. Vznikla mocná říše, která pak Francii i významně „zatápěla“ a usilovala o samostatnost a královský titul.
Burgundsko bylo velmi bohaté a Habsburkové naopak měli politickou moc, ale peněz málo. I na cestu za nevěstou si museli půjčit u bankéřů Fuggerů z Augsburgu, jako pak ještě mnohokrát (bankéři získali šlechtický titul a později do zástavy i stříbrné a měděné doly). Ač to byl sňatek domluvený, byl prý velice šťastný. Bohužel Marie Burgundská po 5 letech manželství zemřela po pádu z koně v době, kdy byla potřetí těhotná. O své vyženěné dědictví musel pak Maxmilián bojovat s francouzským králem, ale nakonec Habsburkové udrželi Nizozemí a vlastní Burgundsko získala Francie. Právně jí mělo připadnout, protože léno bylo dědičné jen po meči.
Z manželství s Marií Burgundskou se narodili dvě děti – Filip Sličný a Markéta. Obě děti zasnoubil Maxmilián s dětmi Katolických Veličenstev (Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského) Janou (Johanou) a Janem. Následník Jan však brzy zemřel a vdova Markéta (když ještě pochovala druhého manžela Filiberta Savojského) se stala místodržitelkou Nizozemí a vychovatelkou dětí Filipa Sličného a Jany. Ani druhé manželství nedopadlo dobře. Filip Sličný brzy zemřel a jeho manželka, která ho velmi milovala a už za života na něj velmi žárlila (údajně nechala jeho milenku ostříhat dohola), se po jeho smrti pomátla. Dětí ale naštěstí měli dost pro Habsburskou sňatkovou politiku. Celkem šest.
Nejvýznamnější byla vídeňská dvojsvatba vnoučat Maxmiliána I. s dětmi českého a uherského krále Vladislava II. Jagellonského. V zastoupení si Anna Jagellonská vzala Karla nebo Ferdinanda Habsburského (nakonec Ferdinanda) a Ludvík Jagellonský Marii Habsburskou. Ludvík nakonec padl velmi mlád v bitvě u Moháče proti Turkům a Marie se stala další místodržitelkou v Nizozemí. Pomáhala domluvě bratrů Karla a Ferdinanda, když vznikl spor o říškou korunu pro jejich potomky a napomohla dohodě. Manželství Ferdinanda a Anny prý bylo velmi šťastné, Anna doprovázela manžela na všech cestách a měli 15 dětí. Údajně pro milovanou Annu nechal Ferdinand postavit letohrádek na Pražském hradě.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rakouska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rakouska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rakouska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.