Krize a zánik monarchie

Krize a zánik monarchie
 
Revoluce v roce 1848  prohloubila krizi monarchie, třebaže se podařilo národnostní hnutí za vojenské asistence potlačit. Na trůn nastupuje František Josef I. Neúspěchy v zahraniční politice a prohrané války s Francií (1859) a Pruskem (1866) mají za následek změnu politického kurzu a liberalizaci poměrů. Habsburská monarchie je v roce 1867 rozdělena na Rakousko-Uhersko.
Snaha o kompenzaci četných územních ztrát vedla Rakousko k novým výbojům na Balkáně a k okupaci Bosny a Hercegoviny, která byla v roce 1908 anektována.
Katastrofu pro Rakousko-Uhersko představovala  1. světová válka v letech 1914-1918. Bezprostřední příčinou války bylo zavraždění rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky Žofie Chotkové v Sarajevu, kde měli svou návštěvou přispět k uklidnění neklidné situace v souvislosti s anexí Bosny, proti které protestovalo především Srbsko. Rakousko-Uhersko po atentátu vyhlásilo válku Srbsku a tím byla spuštěna řetězová reakce, během které se zapojila do války velká část evropských států. 1.světová válka skončila porážkou Německého císařství a Rakouska-Uherska. Mnohonárodnostní habsburská monarchie se na konci války rozpadla a na jejím území vznikla řada samostatných tzv.nástupnických států včetně Rakouské republiky.
Po odmítnutí myšlenky Německého Rakouska se nový stát stal demokratickou republikou. První Rakouská republika se potýkala s množstvím problémů, které její nestabilní vlády nedokázaly vyřešit. Roku 1933 nastolil premier Dollfuss autoritativní režim, který musel čelit vzestupu německého nacionalismu. Přesto bylo v březnu 1938  Rakousko připojeno ke Třetí říši („Anschluss“), což většina obyvatel vítala.
Rakousko se účastnilo 2.světové války jako součást Německa. Po porážce v květnu 1945 byly na území Rakouska vytvořeny 4 okupační zóny (ruská, britská, francouzská, americká) a obnoveny hranice z roku 1937. Teprve po 10 letech v roce 1955 byly okupační zóny zrušeny a bylo vytvořeno svobodné a demokratické Rakousko, které v rámci mírové smlouvy muselo přijmout neutralitu.
V roce 1995 Rakousko vstoupilo do Evropské unie  a  v roce 2002 opustilo šilink a přijalo EURO.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rakouska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rakouska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rakouska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.