Francouzská okupace

Francouzská okupace První snahy o změnu zaběhlého politicko-správního systému ve švýcarské konfederaci se začaly objevovat v druhé polovině 18. století, avšak hospodářská situace byla příznivá, a tak zde nebyl potřebný potenciál k narušení tehdejšího řádu. Ten však přišel poměrně záhy a v nečekaně velké síle. Ve Francii propukla Velká francouzská revoluce a zanedlouho poté, co se moci ujal Napoleon Bonaparte, bylo Švýcarsko roku 1798 obsazeno jeho vojsky. Byla zde zkonstituována Helvétská republika s centralizovanou mocí, přičemž jednotlivé kantony ztratily svojí částečnou autonomii. V této době musela okupační vláda čelit jak hospodářským problémům, tak revolučním válkám, které zmítaly i švýcarským územím. Postupem času také narůstaly odporové tendence proti čerstvě zavedenému centralizovanému řízení země, a tak Napoleon roku 1803 uvedl v platnost novou švýcarskou ústavu, jež zčásti restituovala samostatnost dílčích kantonů a švýcarský stát se rozrostl o dalších 6 podcelků (kantonů). Napoleon Bonaparte byl roku 1815 poražen u Waterloo. V té době již probíhala evropská mírová jednání – Vídeňský kongres v letech 1814-1815, ze kterých vyplynula definitivní konfirmace švýcarské autonomnosti a neutrality. Navíc byly ke Švýcarsku připojeny nové kantony – Neuchâtel, Wallis a Ženeva.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Švýcarska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Švýcarska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Švýcarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.