Reformace

Reformace První nesouhlasné tendence s podobou a fungováním tehdejší katolické církve se projevily již na začátku 15. století, ale reformní snahy evropského formátu propukly hlavně v 16. století a Švýcarsko nebylo výjimkou. Švýcarská reformace se objevila nejdříve v Curychu na přelomu 20. a 30. let 16. století, kde působil protagonista této fáze reformačního procesu – Huldrich Zwingli. Reformace zde byla pojímána velice vážně a postupně nabírala takového rozsahu, že zasahovala i do světského života Švýcarů. Po pozdějším příchodu vyhoštěného Francouze Jana Kalvína, jenž zastával ještě radikálnější reformační názory a působil především v Ženevě, se snaha o církevní nápravu ještě více vyostřila. Značně významným problémem se ukázal být diametrálně rozdílný názor jednotlivých kantonů na obrodu církve, což nevyhnutelně spělo k vnitřnímu rozkolu státu. Snaha o sjednocení protestantů – Marburské náboženské rozhovory, však zkrachovala kvůli rozporu v otázce Svaté večeře. Vypukly tedy takzvané Kappelské války – válečný občanský konflikt v letech 1529 a 1531 mezi katolickými a protestantskými kantony, při kterém padl i reformátor Huldrich Zwingli, když bylo curyšské vojsko poraženo. V reformaci pak pokračoval ve velmi nekompromisní formě Jan Kalvín a jeho vliv se už zdaleka neomezoval jen na náboženské změny, ale disponoval i politickou mocí. V roce 1549 uzavřel švýcarský teolog Heinrich Bullinger a Jan Kalvín společné vyznání, čímž vznikla jednotná reformovaná švýcarská církev. Roku 1566 vzniká Druhé helvétské vyznání, podepsané teology jednotlivých kantonů, neboli edikt stanovující postoje a charakter kalvinistické církve.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Švýcarska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Švýcarska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Švýcarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.