Cesta k nezávislosti

Cesta k nezávislosti
Slabé tendence směřující k vytvoření svrchovaného státu byly již patrné v 17. století. Síla otomanských Turků slábla a ti byli postupně vytlačování z balkánského poloostrova, tudíž se rumunská knížectví dostávala pod vliv Habsburků. K prvním emancipačním pokusům došlo v Sedmihradsku a navzdory prvním zamítavým postojům valašský hlas nabíral na síle. Jakožto největší národnostní skupina dávali výrazně najevo svoji příslušnost k rumunskému dědictví.
            Josef II., syn Marie Terezie, Transylvánii procestoval a následně se zasloužil o podstatné změny, jimiž bylo vydání Tolerančního patentu, který vedl k náboženské smířlivosti, zrušení klášterů a v neposlední řadě zrušení nevolnictví. Tyto činy však nestačily předejít velkému selskému povstání, které proběhlo v letech 1784-85. Jeho násilné potlačení paradoxně vedlo k úsilí o osvobození ústavní cestou. Tím se stala petice z roku 1791 zvaná Supplex Libelus Valachorum, které se dostalo potvrzení od uherského krále, ale sedmihradský sněm ji pochopitelně zamítl. Roku 1821 se ve Valašsku uskutečnilo povstání pod vedením Tudora Vladimiresca, a jeho zdánlivě neúspěšný odpor v konečném důsledku znamenal, že Turci ukončili vládu fanariotů a ta se navrátila místní feudální aristokracii roku 1822.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.