Stěhování národů

Stěhování národů
Reakce na odchod Římanů ze země na sebe nenechala dlouho čekat a Dácie propadla chaosu stěhování národů. Z Asie sem začali proudit nejdříve Hunové ve čtvrtém a pátém století. Následovali další - kočovní Avaři v průběhu šestého století, pak ještě v sedmém století Slované a Bulhaři. Jedinou oblastí, která nebyla vážněji postižena tímto stěhováním, zůstala díky ochraně vysokých hor Transylvánie (pozdější Sedmihradsko). Některé archeologické nálezy však nasvědčují tomu, že obchod s římským impériem probíhal i nadále.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.