Utváření prvních států

Utváření prvních států
Tento proces se spustil už někdy v 7. století, avšak výraznější historické události se udály až v druhém tisíciletí našeho letopočtu. Na rumunském území se začala postupně vytvářet 3 středověká knížectví.
-Transylvánie
Toto území se rozkládalo ve vnitrozemí a od 10. století bylo součástí uherského království. Od 12. století musela Transylvánie čelit nájezdům mongolsko-tatarských válečníků. Ve 13. století se zde utvořil feudální systém, na jehož řízení měla největší podíl maďarská šlechta. Byly zde zastoupeny i jiné národy (Sasů, Székelyů a později i Valachů mluvících rumunsky, jenž tehdy tvořili většinu obyvatelstva). Postupně se knížectví začalo ponořovat do systému diskriminačních technik, které v dalších staletích značně ztěžovaly život místnímu obyvatelstvu.
-Valašsko (Dobrudža)
Valašské knížectví se nacházelo na jihu Rumunska. O to, kdo byl zakladatelem, se vedou spory, avšak je doloženo, že se tak stalo někdy na přelomu 13. a 14. století. Hlavním město bylo stanoven Cimpulung, leč to se v průběhu dějin často měnilo. Vlády se v této době vyznačovaly velkou nestálostí a nedostatečnou účinností, průměr jednoho vládního období se držel pod hranicí tří let. Valašsko bylo protkané nemalým množstvím obchodních cest, jejichž kontrolu měli v rukou Němci, Poláci, Řekové a Židé.
-Moldavsko (Besarábie)
Stále narůstající vliv uherského státu donutil obyvatelstvo Maramuse (správní celek na severu Rumunska) k odporu a roku 1359 také k odchodu pod vedením separatistického vůdce Bogdana Vody na východ přes Karpaty. Zde se kolem horního toku řeky Moldovy začalo utvářet nové knížectví zvané Moldavsko. Hlavním městem bylo zpočátku Radauti, avšak to se v nadcházející době z bezpečnostních důvodů měnilo. Jedním z nejvýznamnějších Moldavských vojvodů byl Alexandr Dobrý, který se kromě provedení několika reforem zasloužil o vytlačení Turků z východního pohraničí.
Po jeho smrti počala v Moldávii doba temna. Zemí zmítalo násilí způsobené bezvládím a navíc knížectví muselo čelit četným nájezdům Tatarů a Bojarů. Kromě toho zemi hrozilo nebezpečí i z ostatních světových stran, výbojné ambice se objevovaly u sousedních království - uherského a polského, tak i ze severu hrozící Turkové.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.