19.století

19.století
Pomyslné misky vah se začaly převažovat od Osmanské říše ve prospěch carského Ruska. Počínaje rokem 1779 Rusko samo sebe určilo jakožto ochránce zemí, které byly dříve pod nadvládou Osmanské říše. Roku 1829 byla uzavřena v Adrianopoli smlouva určující Valašsko a Moldavsko ruskými regentstvími. Poté došlo k některým reformám, o které se zasloužil carský místodržící generál Kiselev – sjednotil obě knížectví do takzvaného Reglement organique, které přetrvalo i poté, co se Rusové v roce 1834 stáhli. Kvůli rozložení správní moci, byl v popředí hospodářský vývoj před sociálními reformami.
            V této době vzniklo demokratické hnutí, jež usilovalo o sjednocení Moldavska a Valašska a vedlo boj proti Réglementu. To vyústilo nejdříve roku 1846 ve zrušení celních omezení a dokonce stačilo v roce 1848 získat moc do svých rukou. Následně Rusko vyhlásilo moldavskou a valašskou okupaci a střetlo se s Turky v oblastech kolem Dunaje. Roku 1856 válku ukončil Pařížský kongres, z kterého vyplynulo opětovné potvrzení vlády Turecka, ačkoli rumunským státům se mělo dostat větší nezávislosti.
            Záležitost správního uspořádání se vyřešila až v lednu roku 1859, když se vládcem obou knížectví stal jediný člověk - Alexandru Ioan Cuza.  Následně se v roce 1862 poprvé setkáváme s termínem Rumunsko. Nekonfliktní období však netrvalo příliš dlouho a roku 1877 vypukla další válka mezi Ruskem a Tureckem, do které se zapojil tehdejší rumunský panovník německého původu Carol I, který osobně stál v čele armády bojující na straně Rusů. Ztratil spoustu můžu, ale pro nadcházející události byla jeho participace ve válce důležitá.
9. května 1877 Rumunsko vyhlásilo nezávislost.Na základě tzv.Berlínské dohody ji muselo uznat i Turecko. Carol se tedy stal autonomním králem Rumunska.
            V Sedmihradsku bylo ovzduší pro revoluční snahy méně příznivé, jelikož zde vládla nejednota. I to bylo důvodem, že Sedmihradsko zanedlouho podlehlo vpádu Habsburků. Byla určena duální monarchie rakousko-uherského císařství, přičemž byl zrušen Sedmihradský sněm a území bylo začleněno do takzvaných Větších Uher. V nadcházejících desetiletích se zde běžný život potýkal se stále sílící maďarizací, dokonce byla maďarština stanovena oficiálním jazykem. Jako odezva se zde začaly objevovat určité nacionální tendence, které byly podpořeny vznikem Národní strany roku1881. Stálé chudnutí obyčejných lidí se nepotkalo s žádnou odezvou  ze strany vlády a tak  propuklo v roce 1907 celonárodní povstání, jež bylo krutě potlačeno.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.