Meziválečné období

Meziválečné období
Po válce se podoba tehdejších evropských států značně přetvořila. V Rumunsku se zdvojnásobil počet obyvatel a území se také dočkalo podstatného zvětšení. Naopak Maďarsko nejenže ztratilo polovinu svých obyvatel, ale dokonce se zmenšilo o dvě třetiny původní velikosti. Menší státy z obavy před maďarským revanšismem utvořil takzvanou Malou dohodu, jejíž součástí bylo i Československo.
            Nově vzniknuvší stát přijal pojmenování Velké Rumunsko. To neměnilo nic na faktu, že problémů k řešení v zemi bylo nemalé množství. V tomto novém správním systému se jako první chopila moci Národní liberální strana, která byla podporována králem Ferdinandem. Když Ferdinand roku 1927 skonal, byla rozpuštěna a nahrazena Národní rolnickou stranou, která vyhlásila parlamentní volby, jež se dají pokládat za poměrně spravedlivé. Konzervativní počínání této strany probíhalo pod vedením Iulia Mania.
            Naneštěstí zánik této strany přišel záhy, když po dnes úsměvném vztahovém incidentu ve vedení strany, vláda ztratila důvěru a rozpadla se. V dalších letech se na vládní úrovni vytvořil velmi spletitý korupční systém, jenž vedl k absolutní destabilizaci správního a mocenského fungování, při kterém se nevýznamné vlády střídaly ve velmi rychlém sledu. Mezi lety 1930-1940 se zde vystřídalo více než 25 různých vlád. Svoje kořeny v Rumunsku také zapouštěly více méně totalitní praktiky, včetně telefonních odposlechů a běžného užívání násilí.
            V některých oblastech byl rozšířený antisemitismus. Zde začaly vznikat násilnické legie utiskující nejen Židy, ale i příslušníky názorově odlišných politických stran. Poté co nastaly spory na ministerském postu se král Carol rozlobil a nechal zrušit všechny politické strany vyjma jeho vlastní Fronty národní renesance. Tím se stal autokratickým diktátorem.
             Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.