První světová válka

První světová válka
Balkánský poloostrov byl roku 1912 zachvácen mnohonárodnostními válkami, ve kterých bylo předmětem sporu území po bývalé Osmanské říši. Těchto střetů se účastnilo Bulharsko, Srbsko, Makedonie a Řecko a později i Rumunsko.
            Když v roce 1914 vypukla první světová válka, Rumunsko stálo na straně Trojdohody (Francie, Velká Británie, Rusko) a atakovalo rakousko-uherské jednotky v Sedmihradsku. Ze začátku zaznamenávalo Rumunsko postup, avšak pak se poměr sil rapidně změnil a zanedlouho bylo dobyto Valašsko a velká část Moldávie. Leč nastal další zvrat a neúspěchy Ústředních mocností na západní frontě znamenaly rozpad Rakouska-Uherska a triumf Trojdohody. Po krátkých bojích s komunisty na západě bylo 1.12. 1918 vyhlášeno spojení Sedmihradska a několika dalších zemí s Rumunskem. Tyto změny byly přes nevoli Maďarů nakonec uznány.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.