Nástup komunismu

Nástup komunismu
Po skončení války se Rumunsko sice začlenilo do zóny vlivu Sovětského svazu, přesto se zde konaly první demokratické volby. Vznikla vláda, již sestavil král Mihai, v podobě velké koalice.  V této době měli komunisté zatím jen malý vliv. Avšak s postupem času získávali stále větší slovo, což bylo za přítomnosti Rudé armády poměrně očekávatelné.
            Zanedlouho v dubnu 1945 došlo k vytvoření nové koalice pod vedením Petru Grozi  s větší participací komunistů. Tentýž rok byla provedena pozemková reforma, na kterou doplatili hlavně Sasové a Švábové v sedmihradské části. Roku 1946 se dostalo možnosti volit i ženám. Následné proběhnuvší volby se vyznačovaly tím, že jejích výsledky byly značně zmanipulovány ve prospěch komunistů. Dne 30. prosince byl král Mihai přinucen podat demisi a Rumunsko se stalo lidovou republikou.
            Následující roky probíhaly v diktátorských, stalinistických praktikách, čímž byla neúprosná kolektivizace, rozsáhlé znárodňování a všudypřítomný teror, přičemž o život v krutých popravách přišlo asi 60 tisíc lidí a mnoho dalších zahynulo při výkonu nucených prací.
            Později se komunistická strana rozdělila na několik rozdílných frakcí.Jedna frakce se v roce 1948 chopila moci v čele s tajemníkem Gheorgem Ghergiu-Dejem. Dále pokračovaly čistky členů strany a hospodářství stále směřovalo v preferování těžkého průmyslu. Roku 1965 zemřel. Tím se naskytla příležitost pro Nicolae Ceausesca, který ji lstivě využil a prohlásil se za orgán neomezené moci.
            Nicolae Ceausescu byl té době jednou v  z mála opravdu populárních hlav státu, protože zajistil obyvatelstvu přísun potravin, odmítl praktiky tajných služeb a odsoudil invazi vojsk do Československa. Dokonce se nebránil diplomatickým stykům se státy po celém světě. Později se však navrátil ke starým totalitním praktikám. Ekonomický úpadek a snižování životní úrovně řešil nepochopitelnými opatřeními, například zákazem potratů a znevýhodněním “málo“ plodných rodin. V této době vznikla nechvalně známá tajná policie nazývaná Securitate, která vytvářením neustálého strachu úplně rozložila rumunskou morálku.
Během 80. let se prohluboval všudypřítomný nedostatek, který již nebylo možno déle snášet.  Začaly se množit pouliční nepokoje, a navzdory snahám zahraničních mocností situaci změnit, Ceausescu na stranickém sjezdu odmítl jakékoliv změny. Přesto byl v roce 1989 znovu zvolen do funkce. V zemi se rozmohly mohutné protesty, továrny zahajovaly stávky, dokonce  armáda, jež byla nucena protesty rozhánět, raději ustoupila. Ceausescu sám dlouho nepřipouštěl žádný kolaps. Situace se však natolik vyhrotila, že Ceuasescu se svou rodinou uprchl. Po dopadení byli společně s manželkou Elenou odsouzeni a popraveni.
             Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.