Předislámské období

Předislámské období
Nejstarší známé lidské osídlení v oblasti Spojených arabských emirátů je z doby neolitu, z doby kolem roku 5500 př.n.l. Už v této dávné době jsou doklady o vztazích s vnějším světem, hlavně s civilizací severní Persie. Tyto kontakty se více a více prohlubovaly, protože byly motivovány obchodem s mědí z pohoří Hajar, která zde byla objevena kolem roku 3000 př.n.l. Zahraniční obchod, hlavní motivační prvek rozvoje tohoto regionu v historii, se rozvíjel i v pozdější době a byl zprostředkován hlavně domestikovaným velbloudem na konci 2. tisíciletí př.n.l.
Od 1. století n. l. začaly obchodní kontakty zprostředkované velbloudími karavanami se Sýrií a s jižním Irákem. Také existovaly námořní kontakty s významným přístavem v Ománu (snad dnešní Umm al-Qaiwain) a s Indií. Tyto obchodní námořní cesty byly alternativami k námořním cestám Římanů v Rudém moři. V této době se také hodně rozvinul obchod s perlami, které se zde získávaly od nepaměti.
Přejete-li si poznat památky na dějiny Spojených arabských emirátů, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Arabských emirátů, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Arabských emirátů. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.