Piráti

Piráti
Během 16. století se část obyvatelstva Arabského poloostrova dostala pod přímou kontrolu a nadvládu Osmanské říše. Region byl znám jako Britské nebo Pirátské pobřeží, podle způsobu obživy části obyvatel žijících na pobřeží. Britské expedice kvůli ochraně obchodu s Indií, ohrožovaném piráty z oblasti Ras al-Khaimah, vedly výpravám proti jejich hlavním střediskům a dalším přístavům na pobřeží v roce 1819. Nájezdy pirátů pokračovaly s přestávkami do roku 1835, kdy šejkové souhlasili s tím, že nebudou tyto piráty podporovat. Nakonec všichni šejkové podepsali v roce 1853 mír s Británií, ve kterém souhlasili s britskou námořní dominancí a spojili se do společenství. V roce 1892 podepsali tito šejkové a Velká Británie další smlouvu, ve které vytvořili těsnější společenství a zavázali se, že nedají žádné své území k dispozici jinému státu než Velké Británii a nevstoupí do jednání a svazků s žádnou jinou vládou než s Velkou Británií. Velká Británie za to slíbila ochranu pobřeží před jakýmikoli případnými agresemi z moře a zavázala se společenství šejků vždy pomáhat v případě nebezpečí po zemi. Britská snaha omezit co nejvíce činnost pirátů vedla k podpoře a vzrůstu produkce perel a obchodu s nimi. Na druhou stranu britský zákaz obchodu s otroky znamenal značné zmenšení příjmů některých šejků a obchodníků.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Spojených arabských emirátů, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Arabských emirátů, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Arabských emirátů. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.