Eleonora Akvitánská

Eleonora Akvitánská byla velice temperamentní a krásná žena, kdežto Ludvík II. připomínal spíše mnicha. Zastával názor, že sex je dobrý pouze k plození potomků, až jeho mladé ženě došla trpělivost a hledala si náhrady. Spolu odjeli na II. křížovou výpravu. Zde se Eleonora sblížila se svým strýcem Raymundem, který byl opakem slabého Ludvíka a manželství bylo definitivně v troskách. Historické prameny se liší v tom, kdo dosáhl rozvodu, zda Eleonora nebo Ludvík. Osobně ho přivítali asi oba, ale nejhorší důsledky byly pro Francii. Eleonora si vzala zpět své věno se zamilovala do Jindřicha Plantageneta, hraběte z Anjou. Jí v té době bylo skoro třicet a jemu osmnáct. Velice rychle se za něho provdala a spojila se tak rozsáhlá území na západě Francie, jihozápad Eleonory a severozápad Jindřicha (po matce vlastnil vévodství Normandské a po otci Maine a Anjou). Po svatbě byl vlastně ve Francii mocnější než francouzský král. A aby toho nebylo málo, stal se ještě Jindřich II jako pravnuk Viléma Dobyvatelé králem Anglie. Manželství Eleonory a Jindřicha bylo velice bouřlivé, narodilo se jim několik synů a dcer. Nejvýznamnější byli pozdější angličtí králové Richard Lví Srdce a Jan Bezzemek. V druhé části života se již Eleonora se svým manželem rozešla a podporovala vzpouru svých synů proti otci. Těm Jindřich odpustil, jí však ne a vsadil ji na 16 let do vězení. Francouzští Kapetovci měli štěstí, že synové Jindřicha a Eleonory nebyli zdatní panovníci. Richard Lví Srdce se více než o vládu zajímal o křížové výpravy a Jan Bezzemek neustále řešil vnitřní spory s anglickými barony, kterým musel podepsat listinu „Magna Charta liberatum“, která omezovala moc panovníka. Na druhé straně kanálu La Manche ve Francii naopak vládl schopný panovník Filip II. August. Jeho ideálem nebyl rytíř, ale trpělivý a prohnaný politik. Vedl úspěšné války s Anglií (ačkoliv na III. křížové výpravě byl chvíli s Richardem i kamarád) a zasloužil se o rozkvět Paříže (dláždí ulice, buduje hradby, staví Louvre). Za jeho vlády začíná tažení proti Albigenským.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Francie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Francie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Francie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.